Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · Alliansen : Centerpartiet och invandringen

Centerpartiets stämma pågår just nu, och frågan om invandring och integration har skapat viss debatt i medierna. Anledningen är en artikel av Staffan Danielsson i SvD. Staffan är en välkänd C-profil, som i frågan om invandringen går emot partiets extremliberala åsikter om öppna gränser. Han står för en tydligt liberal invandringspolitik, men en som är mer restriktiv än partiets. För detta får han utstå en hel del kritik och personangrepp, och kallas bland annat ”brun” (som i fascistisk) och ”SD-anstruken”. Artikeln kan du läsa här. Artikeln berättar om detta, och kritiserar också förslaget till stämman om att man ska kunna söka asyl direkt på Sveriges ambassader runt om i världen (eftersom man generellt sett inte kan göra det på andra länders ambassader). Återigen bemöts han mycket otrevligt och hårt. Utöver nyliberalerna i partiet så attackeras han även av till exempel ledarsidan i UNT som drar paralleller till Sverigedemokraterna.

Pudelns kärna är detta: förespråkarna för öppna gränser, fri invandring och möjligheten att söka asyl vid ambassaderna strider för en idé, ett ideal. Staffan Danielsson och andra som har en mer försiktig inställning är realister, som bedömer frågan utifrån verkligheten. Jag håller som bekant på Staffan i detta. Med tanke på att jag sitter i styrelsen för en organisation som aktivt bekämpar rasism, som driver på för mänskliga rättigheter och solidaritet i världen – Svenska FN-förbundet – borde det för alla vara uppenbart att jag inte är ”brun” eller SD-anhängare på grund av detta. Och det är inte Staffan heller.

Stämman beslutade att gå på linjen om mer öppna gränser och möjligheten att söka asyl vid ambassaderna. Det är olyckligt. Vad vi behöver göra är att inom EU och FN driva öppenhetsfrågor för att få fram en liberalare gemensam linje. Att Sverige ensamt skulle genomföra detta är orealistiskt, om en sådan reform ska genomföras måste det göras gemensamt. I nästan alla andra länder skulle ett förslag som detta ses som extremistiskt i liberal riktning, och verklighetsfrämmande. I Sverige blir man kallad brun om man säger emot. Det är tragiskt, och det är synnerligen negativt för den öppna debatten. Det är troligen också negativt för Centerpartiet opinionsmässigt, även om det i sammanhanget är en mindre fråga.

Sverige ska ha en tydligt liberal kompass i migrationspolitiska frågor. Vi ska hjälpa de som är på flykt, så gott vi kan. Vi ska vara pådrivande för att andra EU-länder ska bli mer villiga att ta mot flyktingar. Vi ska försöka få en gemensam migrationspolitik i EU, och den ska vara liberal. Men Sverige måste agera utifrån verklighetens förutsättningar, med liberala men realistiska mål. Och vi måste ha ett debattklimat där socialliberala politiker som Staffan Danielsson kan uttrycka tveksamheter om migrationspolitiken utan att kallas brun.

Ibland blir jag jävligt trött på hur vansinnigt inskränkta och trångsynta en del extremliberala debattörer är. De har sannerligen inte en liberal inställning till avvikande åsikter.

 

Copyright Niklas Carlsson © 2013