Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · Arabvärlden : Amnestys årsrapport och kritiken mot FN:s säkerhetsråd

Amnesty International har nu släppt sin årsrapport där de granskar läget för de mänskliga rättigheterna i världen. Man konstaterar att 2011 var ett mycket intressant år, där fyra diktatorer avsattes i den arabiska våren och Burma tog små steg mot demokrati. Miljoner människor runt om i världen gick ut på gatorna och krävde frihet – en del lyckades, men allt för många slogs ner. 2012 blir ett viktigt år, då vi kan börja se lite mer långsiktiga verkningar av revolutionernas 2011.

Amnesty ger en ordentlig skopa kritik åt FN:s säkerhetsråd på grund av dess förlamning, främst gällande Syrien. Man går så långt att man menar att säkerhetsrådet spelat ut sin roll. Det tror inte jag, men däremot håller jag med om att vetot inte borde få användas när det gäller interventioner mot folkmord och liknande grova brott mot mänskligheten. Nu förlamas man ofta av vetoländernas egna intressen. I fallet Syrien är det Ryssland och Kina som blockerar rådet. Ryssland exporterar mängder av vapen till Syrien, och har inget intresse av att regimen faller.

Säkerhetsrådet behöver absolut reformeras, men vid grova systematiska kränkningar av de mänskliga rättigheterna kan vi inte vänta på att en utdragen reform ska genomföras. Men det finns en möjlighet redan idag att kringgå ett förlamat säkerhetsråd – principen Uniting for Peace (resolution 377) innebär att FN:s generalförsamling kan gå in och ta över processen när det låst sig i Säkerhetsrådet. Denna möjlighet har förbisetts, men borde väckas till liv. Det är en väg att gå för att rädda liv och för att motverka de problem som vetot orsakar.

Citat från resolutionen:

”[..] if the Security Council, because of lack of unanimity of the permanent members, fails to exercise its primary responsibility for the maintenance of international peace and security in any case where there appears to be a threat to the peace, breach of the peace, or act of aggression, the General Assembly shall consider the matter immediately with a view to making appropriate recommendations to Members for collective measures, including in the case of a breach of the peace or act of aggression the use of armed force when necessary, to maintain or restore international peace and security.”

Det är ord och inga visor – här finns en reell möjlighet att ta kliv framåt.

Amnestys årsrapport finns att läsa här

Ekot rapporterar om Amnestys rapport och kritik mot FN här

Copyright Niklas Carlsson © 2013