Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · demokrati : Intervjuad i DN om ett tredje juridiskt kön

I dagens DN finns en intervju med mig på insidan, i en artikelserie om ideérna om att införa ett tredje juridiskt kön. Nyckelordet är juridiskt. Jag anser att folk får identifiera sig som de vill, men att skriva in ett tredje kön i lagtexten är något helt annat. Det är mycket problematiskt om vi börjar basera våra lagar på hur folk tycker att de ska ses, snarare än hur det de facto är. Om Britta är 62, men mycket starkt känner att hon är 42, ska hon då ha juridisk rätt att ändra detta? Jag befinner mig just nu i USA, och innan man får resa hit måste man fylla i en ansökan där man bland annat ska uppge kön (male/female). Ska vi från svensk sida kräva rätten för våra medborgare att få uppge ett tredje kön? Ska vi kräva att världens samtliga stater accepterar det påhittet? Ska det bli en stående del av vår utrikespolitik? Vänstern vill även införa könskvotering, innebär detta tredje kön att även de ska kvoteras in på arbetsplatser och styrelser?

Jag skulle mycket hellre se en könsneutral lagstiftning än införa det av ytterligare kön (hur många kan vi ha, tre, fyra, tio?). Jag förstår inte vänsterns besatthet med kön och sexualitet, och viljan att peka ut grupper i lagstiftning. Det är mycket märkligt.

Givetvis har intervjun attackerats av folk som tror att de står för pluralism och vidsynthet, men är extremt snabba på att fördöma alla som tycker något annat än de. Trist.

– Skrivet i BlogPress för iPad

Copyright Niklas Carlsson © 2013