Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · bok : Pi bevisar att Bibeln har fel

Som alla vet är Pi (förhållandet mellan en cirkels diameter och dess omkrets) ungefär 3,14. Är något cirkelrunt är detta förhållande alltid sant. Det är omöjligt att till exempel tillverka ett cirkelrunt kärl där diametern och omkretsen inte har detta förhållande. Om det inte har detta förhållande är det inte cirkelrunt, utan ovalt.

De flesta kristna och judar tar inte allt i Bibeln som absolut bokstavlig sanning, men det finns sådana som är bokstavstroende. De menar att allt, precis allt, i Bibeln är sant. Men det finns bevis på motsatsen, som är helt oemotsägbara. Att Bibeln har fel om Pi är ett sådant exempel. I kungaboken berättas om den skicklige hantverkaren Hiram, som tillverkar lite olika föremål åt kung Salomo. Där kan man bland annat läsa om ett kärl i gjutgods (Kungaboken 7:23) som Hiram tillverkar. Det beskrivs så här:

Det var cirkelrunt och mätte tio alnar från kant till kant; det var fem alnar högt och 30 alnar i omkrets

Detta är fullständigt omöjligt. Är diametern tio alnar kan omkretsen omöjligt vara exakt 30 alnar. Omkretsen måste vara 31,4 alnar om kärlet är cirkelrunt. Bibeln har fel. Fel, fel, fel. Det är en mycket liten detalj, givetvis, men det är en felaktighet som är omöjlig att försvara eller bortförklara. Inte ens Gud kan ändra på det faktum att förhållandet mellan diameter och omkrets är (cirka) 3,14 om objektet är cirkelrunt.

Ett töntigt påpekande? Kanske det. Men jag kan inte bevisa att Noak inte blev över 900 år, jag kan inte bevisa att det inte finns änglar, jag kan inte bevisa att Lots hustru inte förvandlades till en saltstod, jag kan inte bevisa att Jesus inte gick på vattnet. Men jag kan bevisa att Bibeln har fel om diametern och omkretsen på Hirams kärl. Det spräcker de bokstavstroendes världsbild. För övrigt upprepas denna felaktighet även i Andra Krönikeboken 4:2.

Det är viktigt att påpeka att detta givetvis inte bevisar att kristendomen eller judendomen är felaktig, det visar endast att det är fel att vara bokstavstroende. De flesta extremister har fel, oavsett om det gäller politik, religion eller något annat. Världen är inte svart eller vit, det finns inget absolut sant (utom möjligen ljusets hastighet i vakuum) eller falskt. Det finns mycket klokskap i Bibeln, men den är skriven av människor – och människor är inte ofelbara (som tur är).

Copyright Niklas Carlsson © 2013