Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · bok : När “oändliga” resurser snabbt blir ändliga

image Jag ägnade förmiddagens restid till att läsa en intelligent och tankeväckande liten bok, Tillväxt till döds av Stellan Tengroth. Stellan är ingen expert, men en civilingenjör som är bekymrad över vår utveckling. Tillräckligt bekymrad för att skriva en bok och ge ut den på eget förlag. Han gör en verklig insats för att försöka nå igenom bruset, och det ska han ha en stor eloge för. Jag kan inte låta bli att återge ett par av de intressanta räkneexempel som Stellan gör i sin bok:

I kapitlet “tjuvarna stal koppar” berättar han att om utvinningen av koppar fortsätter i samma nivå som idag, och det vore möjligt att utvinna all koppar som finns i jordskorpan, då skulle vi kunna fortsätta utvinna ny koppar i 125 miljoner år. Det låter ju betryggande, nästan oändligt. Eller? Hmm… Stellan fortsätter med att berätta att vi historiskt har ökat utvinningen av koppar med 3,4% per år, men gör en betydligt försiktigare framtidsprognos på 1% ökning per år. Med en sådan modest ökning på 1% per år räcker kopparn enligt bokens beräkningar helt plötsligt bara 1400 år, om vi kan utvinna all koppar som finns i jordskorpan. Så då kommer det stora problemet: mindre än en miljondel av den totala mängden i jordskorpan anses vara tekniskt och ekonomiskt möjligt att utvinna. Med samma sätt att räkna räcker den åtkomliga kopparn i hela jordskorpan bara 20-30 år. Från 125 miljoner år till 20-30 år. Det är tankeväckande.

Givetvis är inte all koppar slut om 30 år, vilket även Tengroth konstaterar, men den kommer att bli betydligt mer svårtillgänglig. Vi måste bli bättre på återvinning, alternativa material och brytning av malm som idag är olönsam. Denna lilla räkneövning är en bra illustration av det faktum att ohejdad tillväxt i samma takt som idag inte är ett alternativ. Vi måste se att världen själv sätter gränserna, och att vi redan idag lever långt över våra tillgångar.

Ett annat räkneexempel som Tengroth gör, som fick mig att hoppa till, är följande:

Vid varje fördubbling av förbrukningen av någonting, vid en exponentiell tillväxt, måste man för att nå nästa steg ha lika mycket till av detta någonting som man sammanlagt haft av det innan. Det låter ju inte så märkvärdigt, kanske. Poängen ligger i ordet sammanlagt. Uttryckt på ett annat vis:

Under tiden fram till nästa fördubbling kommer vi att göra slut på lika mycket som vi har gjort slut på sedan tidernas begynnelse. (sidan 55)

Under åren 1965-2007 ökade världens kolförbrukning med 2% per år, vilket ger en fördubbling av förbrukningen på 35 år. Fortsätter vi i det tempot kommer vi alltså dubblera förbrukningen från i år fram till 2045. Det innebär att vi från idag fram till 2045 kommer göra slut på lika mycket kol som vi hittills har gjort av med under hela världshistorien. Och värre är: det senaste decenniet har vi inte haft en ökning av förbrukningen på 2%, utan 3%. Det ger en fördubbling på knappt 25 år, allstå från idag till 2035.

Kol är bara en av alla de resurser som vi förbrukar i en allt snabbare takt. Om vi föreställer oss att vi alltid ökat förbrukningen av alla våra resurser med 2% om året betyder det att vi från idag fram till 2045 kommer förbruka lika mycket av allt, som vi sammanlagt förbrukat sedan vi blinkande reste oss på två ben och blickade mot savannens horisont för några miljoner år sedan.

Det är återigen ett skevt räkneexempel, eftersom vi inte exakt kan säga att människan ökat sina förbrukning med 2% per år sedan skapelsen. Sannolikt kommer vi förbruka betydligt mer de kommande 35-40 åren än vi sammanlagt förbrukat hittills. Det är ett mycket skrämmande perspektiv, och det säger väldigt mycket om hur vi behandlar vår planet och våra ändliga resurser. Världens till synes enorma hav, enorma metalltillgångar, enorma oljetillgångar, enorma jordbruksarealer är väldigt, väldigt ändliga. De tar slut, och de tar slut snabbt. Hur vi ska hantera detta, det är upp till dig och mig.

Stellan Tengroth har en hemsida, http://www.tillvaxtreflektera.se/ 

Boken Tillväxt till döds, som DU borde läsa (det är bara drygt 140 sidor + 20 sidor referenser), finns som pocket på Adlibris för 55 kr. Se här. boken är lättläst och tänkvärd.

Copyright Niklas Carlsson © 2013