Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · bok : USA-militär vill förstöra överstes krigsmemoarer – DN.se

USA:s försvarsdepartement försöker köpa upp hela förstaupplagan av en före detta  underrättelseofficers krigsmemoarer – för att förstöra den.

Överste Anthony Shaffers bok Operation Dark Heart innehåller information som utgör ett hot mot nationens säkerhet om den blir känd utanför Pentagon, hävdar källor på försvarshögkvarteret.

– Bokens utgivning kan förväntas orsaka stor skada när det gäller nationens säkerhet, säger Ronald Burgess, chef för Defense Intelligence Agency (DIA) som samordnar USA:s militära spionage, till The New York Times.

USA-militär vill förstöra överstes krigsmemoarer – DN.se.

Man kan knappast tänka sig bättre reklam! Nyfikenheten blir knappast mindre av militärens desperation….

Copyright Niklas Carlsson © 2013