Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · media : Mer Sovjet, mindre privat företagande tycker Vänsterpartiet

Som bekant är ju Vänsterpartiet mycket förtjusta i tanken att allt ska skötas genom den offentliga sektorn, och så lite som möjligt i privat regi. Deras senaste idé är att de offentliga skolmatsalarna ska slå ut privata restauranger och livsmedelsbutiker genom att erbjuda hämtmat för max 32 kronor. När de förbjudit friskolor och konkurrerat ut privata restauranger och butiker, då ska vi alla äta i Vänsterpartiets offentliga matsalar. Hallå Sovjet.

Läs mer på DN

Copyright Niklas Carlsson © 2013