Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · citat : När Alexanders diarré räddade en armé från undergång

Alexander den store kämpade och härjade sin väg fram genom det persiska riket, långt upp i norra delarna av nuvarande Afghanistan och en bit in i södra delarna av de centralasiatiska –stan-länderna. Vid floden Jaxartes, som numera heter Syr-Darja, nådde han sin nordligaste punkt – här gick den gamla gränsen för Persien, och hit skulle Alexanders nya rike sträcka sig. Han grundade en stad som garnison mot de skytiska stammarna norr om floden. Staden döpte han till Alexandria, och den finns idag kvar under namnet Chudzjand och är Tadzjikistans näst största stad. Han tillsatte en lokal satrap att härska i sitt namn. Satrapen gjorde dock uppror, och Alexander fick kämpa hårt för att återställa ordningen i området (eller återställa förtrycket, om man så vill…). När upproret bröt ut såg skyterna norr om floden sin chans, och ställde upp en ryttararmé på norra flodbanken,

“och för att kränka Alexander på barbarers sätt skrytsamt ropade att han inte vågade ge sig i kast med skytherna […] Uppretad över allt detta beslöt han [Alexander] att gå över floden och angripa dem” (ur Arrianos biografi över Alexander)

Den unge hetlevrade Alexander kunde inte tåla att bli hånad och retad, så han bestämde sig för att ta sin armé över floden och slåss. Och eftersom han var Alexander vann han naturligtvis slaget, och blev den förste som lyckades nåla fast en nomadarmé. Han dödade 1200 skyter och tog 150 till fånga. Skyterna flydde fältet, och Alexander förföljde. Han brukade förfölja och förinta sina fiender efter ett slag. Hans armé lyckades slå ihjäl ytterligare ett antal skyter, men

“då förföljningen blev häftig och plågsam till följd av den starka hettan, led hela hären av törst, och Alexander själv drack under ritten det vatten som fanns i området. Men då vattnet var dåligt åsamkade det honom diarré. Av den anledningen kunde inte alla skyther förföljas. Annars tror jag nog att de alla skulle nedgjorts under flykten…”

Så skriver alltså Arrianos i sin biografi över Alexander. Skyternas armé blev svårt sargad i detta fältslag mot Alexander, men många överlevde alltså tack vare Alexanders turistmage.

För övrigt kan noteras att det var besvärligt för Alexander att få ordning och reda i området, precis som NATO och USA har problem med klankrigare och Talibaner i samma område idag. Alexander löste problemet genom att ingå avtal med de norra stammarna och genom att massakrera motståndarna i söder.

Här finns en intressant artikel om Alexanders härjningar och erövringar, från tidningen Militärhistoria.

imageJobbigt med diarré.

😀 Det kanske gick till så här när han grundade Alexandria, numera Chudzjand:

Copyright Niklas Carlsson © 2013