Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · bok : Om en bok: Zen och konsten att sköta en motorcykel

image Igår läste jag ut den synnerligen tankeväckande boken “Zen och konsten att sköta en motorcykel”, skriven av Robert M Pirsig (finns att köpa på engelska här). Det är en bok som inte är helt lätt att greppa, eftersom den spänner över stora intellektuella vidder. I korthet kan man säga att den skildrar en inre och en yttre resa, där författaren parallellt berättar om en motorcykelsemester som vävs samman med en berättelse om hans sökande efter den yttersta sanningen, alltings grund och källa. Han resonerar kring detta med hjälp av historiska filosofer och jordnära exempel utifrån sin motorcykel. Han ger en översikt över det västerländska tänkandets utveckling, och kritiserar det samtidigt.

Hans kritik mot Aristoteles är skarp. Han menar att Aristoteles kraftigt bidragit till den västerländska uppdelningen av världen i subjekt och objekt, alltså att vi skiljer på vi och dem, jaget och detet, oss själva och omgivningen. Det har, enligt Pirsig, fjärmat oss från att se verkligehetens holistiska verklighet, de stora sammanhangen. Vetenskapen är atomär, och delar upp allt i dess minsta beståndsdelar för att undersökas. Det alienerar oss från helheten. Pirsig menar att den stora striden mellan antikens tänkare handlade om hur vi ska se på verkligheten och sanningen – dualistiskt eller holistiskt? Dualismen segrade, och har därefter format vårt sätt att se på världen. Du och jag och alla andra i västvärlden (och snart resten av världen också) ser på världen genom glasögon som skapades av Aristoteles – glasögon som ibland kan hindra oss från att se sanningen. Glasögon som gör världen svart eller vit, ja eller nej, rätt eller fel, jaget och detet, subjekt och objekt. Det är onekligen en ganska skrämmande bild som målas upp, där vi i nästan tvåtusenfemhundra år alienerat oss från den helhet vi ingår i, separerat oss mentalt och kulturellt från resten av universum.

Zen kommer in i han förespråkande av att uppgå helt i det man gör, för att på så sätt utplåna illusionen om separationen mellan oss själva och omgivningen. Det är enda sättet att nå lycka, och dessutom enligt författaren det bästa sättet att förbättra världen. Börja hos dig själv och arbeta dig utåt, så att säga.

Nu har jag tänkt att ge mig i kast med Arrianos biografi av Alexander den Store, skriven i mitten av 100-talet e.kr. och utgiven Wahlström & Widstrands klassikerserie.

Copyright Niklas Carlsson © 2013