Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · media : Historierevisionisten Lars Ohly

Den här dagen började inte så bra. Jag knäppte på P1 till frukosten, som jag alltid gör, och hör ett samtal med Lars Ohly och Jan Björklund. Tydligen har Skolverket kommit med något förslag (som kan tolkas som) om att alla världsreligioner ska få lika mycket utrymme i undervisningen, vilket givetvis är helt befängt eftersom kristendomens påverkan på vårt samhälle varit så enormt mycket större än t.ex. hinduismen. För att förstå det svenska samhället idag måste man få möjlighet att fördjupa sig mer i kristendomen och dess historia än i t.ex. hinduismens historia. Det betyder inte, som Björklund helt riktigt påpekade, att man säger att kristendomen är bättre eller mer värd – det handlar helt enkelt om att förstå det samhälle vi lever i.

I dagens globaliserade värld och mångkulturella samhälle är det viktigt att lära sig om andra religioner, ännu viktigare än det var när jag gick i grundskolan. Det är det ingen tvekan om. Men att från det dra slutsatsen att alla religionerna ska få lika mycket undervisningstid är bara dumt.

Givetvis tyckte Lars Ohly tvärtom, och vägrade kategoriskt att erkänna att kristendomen haft större inflytande på det svenska samhället än andra religioner, och försökte måla ut Björklund som någon slags kristen fundamentalist. Jag blir alltid på dåligt humör av att höra Ohly prata strunt, men det här var ju faktiskt förvånansvärt dumt även för honom. Uppenbarligen är han historierevisionist och vill förneka historiska fakta när de inte passar in i hans politiska dogmer. Vilket i och för sig inte är någon nyhet.

Dessutom var nästa punkt på min dagordning att gå till tandläkaren. Inte en fantastisk början på dagen.(men den blev bra i alla fall).

Copyright Niklas Carlsson © 2013