Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · Kalmar : Kalmarsossarna och verkligheten

Socialdemokraterna i Kalmar skryter med att de är först i landet med reklam på TV inför valet. Kommunalrådet Johan Persson berättar i dumburken om hur förträffligt allt blivit sedan han själv tog över. Befolkningen växer, hans gamla utflyttade polare kommer tillbaka och handeln har byggt ut.

Han nämner dock inte att befolkningstillväxten är ett misslyckande, långt från det egna målet om 70 000 invånare. Han nämner inte heller superfiaskot med Fanerdun, eller bygget av World Trade Center som aldrig blev av. Eller etanolfabriken som skulle byggas och ge massa jobb.

Han hoppar även över dessa fakta, som förtjänstfullt sammanställts av Folkpartisten Sebastian Hallén på hans blogg;

  • Kalmar kommuns borgensåtaganden har ökat med 400 miljoner kronor, till drygt 2,8 miljarder kronor, mellan 2006 och 2009.
  • Kalmar kommuns likviditet är långt sämre än våra jämförelsekommuner.
  • Kalmar kommuns låneskuld har ökat från 47,2 miljoner kronor år 2006 till 267,2 miljoner vid senaste årsbokslutet, och beräknas öka till 815,9 miljoner kronor år 2012.
  • Kalmar kommuns kommunalskatt är skyhög vid jämförelse med våra jämförelsekommuner. Här tvingar Johan Persson (S) med vänner av oss 22,22 kronor i skatt, mot exempelvis Växjös (20,76) eller Kristianstads (20,86).

Här är sossarnas reklamfilm…

Copyright Niklas Carlsson © 2013