Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · citat : “CO2 är bra för miljön”

image Ibland blir man förstummad av lobbyorganisationers fräckhet, och deras förmåga till nyspråk. Vitt kan vara svart, krig kan vara fred. Ett av de värsta exempel jag sett är den amerikanska lobbyorganisationen “CO2 is Green” som hävdar att mer koldioxidutsläpp vore bra för miljön.

De är väldigt listiga, och om man inte tänker sig för är det lätt att falla för deras dumheter. Till exempel hävdar de att koldioxid inte är en förorening, och alltså inte farlig för miljön. Det är sant att koldioxid inte i sig är farligt/giftigt – det är ju nivån/andelen koldioxid i atmosfären som är problemet. Det är när man rubbar balansen mellan naturligt förekommande gaser som det uppstår problem – gaserna i sig är inte giftiga. Det vore till exempel livsfarligt att öka nivån syre i atmosfären, eftersom det skulle göra det omöjligt att släcka bränder. De hävdar också att utsläppsbegränsningar skulle förvandla USA till ett u-land.

Nu vill de att folk i USA ska skriva brev till sina folkvalda och kräva att man stoppar alla försök till utsläppsbegränsningar för koldioxid. Det är väl ingen överaskning att grundarna av organisationen kommer från olje- och kolbranschen… (“H. Leighton Steward, founder of CO2 Is Green is a Director of the American Petroleum Institute, and also a board member of EOG Resources, an oil and gas company with a net revenue of over $7 billion in 2007.”)

 

De gör en del riktigt fula påståenden (deras påståenden i fet text, min kommentar därefter);

“Eliminera koldioxiden så utrotar vi mänskligheten”. Det är sant, eftersom vi behöver koldioxid i atmosfären. Men ingen vill eliminera koldioxiden (vilket även skulle vara omöjligt) – man vill bara begränsa den extra koldioxid som människan släpper ut.

“Människor andas in och ut koldioxid med varje andetag. Hur kan någon förvänta sig att vi ska tro på att koldioxid är en fara för människors hälsa?” Återigen gör de en riktigt ful vändning, eftersom det är sant att koldioxid i sig självt inte är en hälsofara för oss. Det är andelen koldioxid som kan förändra vår miljö.

“USA släpper inte ut mest koldioxid i världen.” Också sant – Kina gick om USA för ett par år sedan. Men för det första tar det knappast bort något ansvar från USA, som ligger tvåa. Och för det andra beror detta delvis på att mycket av produktionen av varor som konsumeras i USA flyttats till Kina, vilket alltså betyder att det fortfarande är amerikanskt upphov till utsläppen. Detsamma gäller förstås alla andra i-länder.

“Forskarvärlden är inte enig om att koldioxiden orsakar växthuseffekten.” Också sant – men det finns en stor koncensus om att koldioxid har den effekten. Det finns alltid en minoritet av forskare som har en annan åsikt – och det finns andra gaser som också påverkar växthuseffekten.

“En ökad nivå koldioxid i atmosfären är inte farligt för människor.” Nej, vi blir inte förgiftade av lite mer koldioxid. Men miljön vi lever i påverkas, vilket kan få katastrofala följder för människor.

 

Ja, vad ska man säga?

Copyright Niklas Carlsson © 2013