Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · media : Zapad (väst) 2009 – rysk militärövning med landstigningar m.m.

Ryssland fortsätter trappa upp sina militära ambitioner. I september ska de enligt DN genomföra en stor militärövning i Östersjön, under namnet Zapad 2009. Namnet betyder ”väst 2009”, och knyter an till en enorm Sovjetisk övning i början av 80-talet. Övningen ska bli mycket stor med landstigningsövningar, hundratals pansarfordon, helikoptrar m.m. ska delta. Särskilt uppseendeväckande ut svenskt perspektiv är att man uttalat att ett av syftena är att att öva på att försvara gasledningar – t.ex. Nordstream som planeras att byggas i svensk ekonomisk zon. Det här har jag skrivit om ett antal gånger tidigare, och är oroad över att Ryssland bygger en ledning som ses som ett strategiskt (militärt) intresse så nära Sverige.

Det är även värt att i detta sammanhang nämna att Medvedev vill skapa en ny lag som ska ge honom rätt att skicka rysk trupp utomlands för att ”försvara ryska medborgare och soldater, bekämpa sjöröveri eller försvara ett tredje land mot angrepp”. Ryska medborgare kan fixas fram efter behov; innan kriget i Georgien förra året delades ryska pass och medborgarskap ut i norra Georgien för att motivera Rysslands invasion av landet.

Copyright Niklas Carlsson © 2013