Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · FN : Krav på förbud mot nanoprodukter och krav på åldersgräns för FN-tjänst

Pressmeddelande 2009-03-22 från Kalmar FN-distrikts årsmöte

"Förbjud produkter med nanopartiklar, så länge vi inte vet att de är ofarliga – forskningsresultat pekar på att de kan vara nästa stora miljö- och hälsofara", det kräver Kalmar läns FN-distrikt i en motion till FN-förbundets kongress. Motionen antogs vid årsmötet i distriktet söndagen 22 mars i Nybro. Man ställde sig även bakom motioner med krav på åldersgräns på 25 år för tjänstgöring i FN:s fredsbevarande insatser, samt ett krav på att även miljöflyktingar och ekonomiska flyktingar ska kunna få officiell flyktingstatus i EU. På initiativ från Västerviks FN-förening förespråkas en upplysningskampanj om deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Slutligen vill man även se att FN-förbundet fokuserar på opinionsbildning kring kärnvapennedrustning, eftersom flera kärnvapenmakter rustar upp sin kärnvapenarsenal.

"Jag är mycket nöjd med de motioner vi ställer till FN-förbundets kongress i sommar, eftersom de handlar om så viktiga och aktuella områden som klimatflyktingar och kärnvapen. Vi i Kalmar läns FN-distrikt drar vårt strå till stacken när det gäller information och opinionsbildning i dessa och andra viktiga frågor" säger Niklas Carlsson, som återvaldes till posten som ordförande för FN-distriktet.

niklasCarlsson_BennyGrünfeldUnder årsmötet föreläste Benny Grünfeld, som överlevde Förintelsens Auschwitz. Han berättade om helvetet på jorden, där han miste både familj och vänner. Själv hade han turen att överleva genom att vakterna uppskattade hans teckningar – han fick till exempel rita julkort med lyckönskningar hem till SS-soldaternas familjer.

"Det är oerhört viktigt att lyssna på Bennys berättelse, särskilt med tanke på att han är ett av allt färre ögonvittnen som fortfarande kan dela med sig av upplevelserna. Hans föreläsning och bilder var mycket starka, och vi gick alla därifrån med en vilja att kämpa emot nynazister och andra destruktiva krafter i samhället" berättar Niklas Carlsson.
—————————————–
För mer information: ring Niklas Carlsson 073-5962871

Copyright Niklas Carlsson © 2013