Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · EU : EU och FN

EU och FN, två giganter med stor inverkan på hur vår värld ser ut och utvecklas. Båda med i huvudsak fredliga avsikter, och med demokrati och mänskliga rättigheter i fokus (i synnerhet om EU antar Lissabonfördraget, där mänskliga rättigheter blir juridiskt bindande och grundläggande för hela unionens verksamhet). Båda är i grunden goda krafter i världen, men som behöver reformeras och vässas!

FN:s stadgar antogs 1945, och avsikten var att dess stadgar skulle uppdateras vart tionde år, för att vara aktuella och relevanta. Kalla kriget kom dock emellan, och stadgarna är oförändrade än idag. Det är mycket viktigt att FN reformeras för att inte bli en fullständig anakronism utan relevans. Det finns idag en frustration hos länder som inte får det inflytande de anser sig ha rätt till. Varför har t.ex. inte Indien en permanent plats i säkerhetsrådet, när de har en sjättedel av världens befolkning?

EU har en närmast unik möjlighet att initiera reformeringen av FN. Jag förespråkar att Storbritannien och Frankrikes permanenta platser i säkerhetsrådet på sikt ersätts av en enda EU-plats, och att man samtidigt erbjuder den “lediga” platsen till Indien, Brasilien eller Japan. På så vis kan EU ta initiativet till en förändring, och visar att man själv är villig att offra något mycket substantiellt för den goda sakens skull.

Vidare måste vetorätten reformeras. Det är inte rimligt att odemokratiska länder som Kina och Ryssland kan stoppa en intervention i exempelvis Darfur för att stoppa ett pågående folkmord. Det är inte sannolikt att någon av vetoländerna (USA, Ryssland, Kina, Storbritannien, Frankrike) är villiga att ge upp sin vetorätt. Därför måste det istället bli i stort sett omöjligt att använda vetot. Ett sådant tryck kan endast skapas underifrån, hos människor som du och jag. Om regeringarna vet att världens folk inte accepterar veton blir det svårt att begagna sig av dem.

(Mer kommer på detta ämne)

Copyright Niklas Carlsson © 2013