Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · bok : Årets bokreafynd (del 1)

Idag blev det en snabb vända in på Akademibokhandeln här i Kalmar, strax innan stängning. Några fynd hann jag ändå hitta. Tre om andra världskriget, en om krig i allmänhet, en om Sharialagar och en om Horatius.

imageBengt Liljegren: Adolf Hitler
Han var 175 cm lång, vägde runt 70 kg, led av kroniska magbesvär och älskade chokladkaka. Han skrattade ofta så mycket att han vek sig dubbel och fick tårar i ögonen. Det förstår väl alla att det är Adolf Hitler vi talar om?” En Hitler-biografi som fokuserar på människan Hitler.

imageHeather Pringle: Härskarplanen – Himmlers jakt på det ariska ursprunget
Härskarplanen berättar om hur ledande forskare och vetenskapsmän lät sig värvas till den nazistiska organisationen SS. Under ledning av Heinrich Himmler organiserade dessa män och kvinnor expeditioner i Europa och Asien för att söka efter arkeologiska lämningar som kunde »bevisa» idén om ett ariskt herrefolk. Därmed skulle den nazistiska rasideologin rättfärdigas. En av dessa SS-expeditioner gick till svenska Bohuslän 1936.

Himmler hyste även en annan förhoppning. Han trodde att det rena ariska blodet likt ett magiskt elixir hade skänkt de forntida arierna en enastående intelligens och kreativitet. Med hjälp av historisk och arkeologisk forskning skulle en arisk guldålder återskapas.”

image Vasilij Grossman: Reporter i krig
Vasilij Grossman, bland annat känd för Liv och öde, en av 1900-talets största romaner, föddes i Ungern 1905. Under andra världskriget var han specialkorrespondent för Röda arméns tidning Krasnaja Zvezda (Röda Stjärnan) och tillbringade över tusen dagar vid fronten. Han studerade allt militärt: taktik, utrustning och vapen. Grossman, som var ett osedvanligt ärligt och klarsynt ögonvittne, registrerade inte bara Röda arméns hjältedåd, utan även dess brott. “

imageNicholas Hobbes: KRIG – fakta, myter och kuriosa

imageJan Hjärpe: Sharia

imageCarl-Göran Ekerwald: Horatius – liv och tankesätt

Copyright Niklas Carlsson © 2013