Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · EU : Ryssland har rätt, men EU måste bli mer oberoende

Det pågår en gaskonflikt mellan Ryssland och Ukraina, som har lett till att gasen från Ryssland till EU (via ledningar genom Ukraina) har strypts. Många hushåll i östra EU drabbas hårt av detta, eftersom länderna är beroende av gasen för el, värme och matlagning. Det börjar bli ett akut problem för EU, som nu arbetar intensivt för att lösa konflikten. 17 EU-länder är drabbade av gasbrist.

I grund och botten handlar det om att Ryssland vill ta ut marknadsmässiga gaspriser från Ukraina, som av hävd haft kraftiga rabatter. Ukraina vill inte acceptera prishöjningen. Med andra ord har Ryssland faktiskt rätt, eftersom det är fullt rimligt att de får marknadsmässigt betalt för sin gas.

Men samtidigt ser vi återigen hur sårbart EU är när vi är beroende av rysk gas för vår energiförsörjning. Det är strategiskt oklokt att vara så beroende att strypning av gasleveranserna kan användas som ett vapen eller påverkansmedel från rysk eller ukrainsk sida. Det visar tydligt hur viktigt det är att vi satsar på egenproducerad, förnybar energi – som dessutom är betydligt miljövänligare.

En konsekvens av gaskonflikten kan även bli att EU blir ivrigare att bygga gasledningen i Östersjön, för att på så sätt få en direktledning till Ryssland. Jag är ingen vän av dessa byggplaner, eftersom det a) placerar ryska strategiska (militära) intressen mycket närmare Sverige, b) främjar en energiform som är miljöfarlig c) knyter upp EU i ett ökat beroende av rysk gas.

Slutsatsen för EU borde därför snarare bli att satsa på att bygga ut sin egen energiförsörjning via vindkraft, solkraft, vågkraft och eventuellt kärnkraft. Kanske också torvkraft. Det klimatpaket som antogs av EU nyligen är ett steg i rätt riktning, både för miljön och för oberoendet.

Läs mer om konflikten: SvD, DN.se DN har också en bra bakgrundsartikel om EUs ökade beroende av ryskt fossilbränsle här.

Copyright Niklas Carlsson © 2013