Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · FN : Mänskliga rättigheter 60 år

Idag är det 60-årsdagen av deklarationen om de mänskliga rättigheterna (MR). Själv kommer jag fira den i Oskarshamn, tillsammans med FN-distriktet. FN-förbundets tidning Världshorisont har ett temanummer om MR, som vi kommer dela ut vid torget.

De mänskliga rättigheterna är universella och odelbara. Det betyder att de omfattar alla människor, och att de inte kan eller ska rangordnas. Alla är lika viktiga. De är inte knutna till någon särskild politisk åskådning, så länge politiken grundas på demokrati. De är inte knutna till någon särskild kultur, även om till exempel kineserna ibland vill hävda att det är ett västerländskt påfund som inte passar in i kinesisk kultur (då begår man det som kallas ”genetiskt felslut”, där man dömer ut någonting på grund av dess ursprung, inte dess innehåll).

Tyvärr vill många politisera de mänskliga rättigheterna, till exempel vår lokala Socialdemokrat Désiree Liljewall som på Barometerns debattsida idag försöker få MR att framstå som något som ligger sossar extra varmt om hjärtat, och är mer naturligt för dem. Det vänder jag mig starkt emot – personligen är jag en stark vän av MR och samtidigt Centerpartist. MR var för övrigt knappast en socialistisk uppfinning, snarare en liberal. Jag menar att Liljewalls försök att kidnappa MR för sossarnas (och egen) räkning är både moraliskt tveksamt och helt felaktigt.

Copyright Niklas Carlsson © 2013