Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · Centerpartiet : Stolt över Centerpartiet och dess lokala ledning i Kalmar

Östran vräker 25/9 på med rubriker om att partistyrelsen på riksnivå på något sätt skulle ha toppstyrt beslutet inom Kalmarcentern att säga nej till samarbete med Socialdemokraterna i Kalmar. Inget kan vara längre från sanningen.

Centerpartiet värnar om sin federalistiska tanke, där beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt – både inom partiet och i samhället i stort. Måndagens nej till Socialdemokraterna var ett lysande exempel på detta. Medlemsmötet dryftade frågan om att samregera, och en mycket öppen och hjärtlig attityd präglade stämningen. De olika åsikterna stöttes och blöttes respektfullt. När ledningen märkte att medlemmarna till mycket stor del var negativt inställda till att rädda Socialdemokraternas havererade styre accepterades detta utan knot. Sant är att ett brev inkommit från partisekreterare Anders Flanking, där han framhöll åsikten att ett samarbete med Socialdemokraterna inte vore av godo – men han var mycket tydligt med att beslutet låg på lokal nivå hos våra medlemmar i kommunen. Medlemmarna i Kalmar visade sin vilja, och partiet agerade därefter.

Jag är mycket stolt över vårt Centerparti i Kalmar. Genom medlemsmötet visade vi att vi lever upp till vårt ideal om gräsrotsdemokrati, där medlemmarna är de som beslutar om inriktningen på politiken. Ett parti där ledningen ödmjukt men stolt följer medlemmarnas vilja. Ett parti som tagit ställning för Alliansen. Östrans fria fantasier om en ”splittring” inom centern i Kalmar är inget annat än sensationsjournalistik.

Niklas Carlsson
Centerpartiet Kalmar
Kandidat till EU-parlamentet 2009

Copyright Niklas Carlsson © 2013