Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · citat : Sahlins Chamberlain-inspirerade politik
Mona Sahlin har nu gått ut med kritik mot Carl Bildts jämförelse mellan Rysslands invasion av Georgien och Hitlers invasion av Sudetenland i Tjeckoslovakien. Ryssland intervenerade i Sydossetien med motiveringen att där fanns många ryska medborgare som behövde skyddas – samma argument som Hitler använde för att annektera Sudetenland, där det fanns en stor tysk befolkning. Jämförelsen var med andra ord motiverad.

Mona Sahlins kritik går ut på att det inte ”är uttalanden som främjar möjligheten att både få Ryssland att förändra sig och dra tillbaka sina trupper, men också att långsiktigt få en annan typ av arbete i den delen av Europa.” Med andra ord tycker hon inte att man ska framföra kritik, eftersom den som blir kritiserad kan bli sur. Hon framför ingen kritik i sak, som visar på att Bildts jämförelse skulle vara felaktig – det handlar istället bara om att hon inte tycker man ska säga något som ryssarna inte tycker om att höra. Hmmm…. det där låter bekant.

Neville Chamberlain, Mûnchen 1938. Eftergiftspolitiken mot Hitler. ”Peace for our time” och hela den farsen. Nazi-tyskar i Sudetenland agiterade för självständighet från Tjeckoslovakien, Hitler krävde att området skulle bli en del av Tyskland – och västmakterna gick med på det.

Nu tror jag inte att Georgienkriget är början på ett världskrig, men visst har Bildt gjort en riktig jämförelse, och visst är Sahlins kritik mot Bildt baserad i en ”appeasement-tanke”. Nej, Mona! Ska du framföra kritik bör det vara saklig sådan.

Copyright Niklas Carlsson © 2013