Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · citat : En evig sanning

Sententiae Latinae — latinska sentenser

An nescis, mi fili, quantilla sapientia mundus regatur? Vet du då inte, min son, med hur lite visdom världen styrs?

(Uppges ha sagts av Axel Oxenstierna för att muntra upp sonen Johan när denne tvivlade på att han skulle klara av att representera Sverige vid den Westfaliska fredskonferensen.)

Jag har haft detta citat på bloggen tidigare, men det kan inte nog understrykas. Jag är ganska säker på att Axel Oxenstierna i sin tur har tagit detta citat från en antik skrift. Sant för 2500 år sedan, sant för 400 år sedan och sant idag.

Copyright Niklas Carlsson © 2013