Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · fysik : Relativitetsteorierna
Jag har börjat få grepp om Einsteins relativitetsteorier, den speciella (som är mycket enklare att förstå) och den allmänna.

Den speciella säger att fysikens lagar gäller lika för alla ting i likformig rörelse, eftersom ingen plats i universum är speciell. Alla platser är precis lika bra som alla andra att utföra fysiska experiment, och det finns egentligen ingenting som kan kallas absolut rörelse/hastighet – endast hastighet i relation till andra platser/saker. Detta gör att det går precis lika bra att till exempel kasta en boll till varandra ombord på ett rymdskepp som färdas nästan lika snabbt som ljusets hastighet jämfört med till exempel jorden. Eftersom det inte finns någon speciell plats, en fast punkt i universum, kan man lika bra påstå att det är skeppet som står stilla och jorden som rör sig bort från skeppet med nästan ljusets hastighet. Och var man än befinner sig i universum, och vilken hastighet man än håller jämfört med till exempel jorden eller solen, kommer man ändå alltid att uppmäta ljusets hastighet i vakuum till 300 000 km/s jämfört med sin egen hastighet. Om ditt rymdskepp alltså åker bort från solen med en hastighet av 0,9xljusets hastighet (270 000 km/s) kan man ju inbilla sig ljuset från solen skulle kunna uppmätas till 300 000 km/s – 270 000 km/s = 30 000 km/s ombord på ditt skepp. Men icke! Ljusets hastighet är konstant oavsett din egen ”hastighet”, eftersom det inte finns någon speciell plats i universum som du kan mäta din hastighet mot!

Den allmänna relativitetsteorin är mycket knepigare att förstå, det är den som talar om att rumtiden är krökt vilket kan göra att en skenbart böjd bana kan vara rak. Det är också denna som förklarar svarta hål och att gravitationen kan kröka ljuset. Jag tror jag förstår lite, lite av den, men jag kan inte förklara det på ett bra sätt. Inte än i alla fall.

Copyright Niklas Carlsson © 2013