Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · året som gått : Nyårsnatten

Så här när nyårsnattens klockor börjar klämta börjar jag reflektera över livet och tiden. Jag läste precis en nyhetsartikel som berättade att kvarlevor efter soldater från första världskriget fortfarande identifieras och skickas hem, 90 år efteråt. Annat var det 100 år tidigare, vid Waterloo. De stupade där låg kvar på slagfältet ett halvår, och sedan samlades skeletten upp av ett engelskt företag som malde ner dem till benmjöl till engelska trädgårdar. Näring till rabatterna….

Perserna hade ett stort rike för 2300 år sedan, som krossades av Alexander den store. De ansåg att deras rike var slutet på historien, änden av mänsklig utveckling. Ironiskt att deras rike störtades och utvecklingen har gått vidare. För drygt tio år sedan utropades återigen slutet av historien, av Francis Fukuyama. Det är typiskt att människan ser fulländningen av utvecklingen i sin egen tid. Det enda som kan göra ett sådant påstående sant är en efterföljande utplåning av människan, och därmed ett slut på kulturell och historisk utveckling (inte evolutionär! Historisk, vilket kräver varelser som kan skriva historia).

Nåväl. Vi har ännu att se slutet på historien. Må den komma senare snarare än förr.

Copyright Niklas Carlsson © 2013