Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · demokrati : Hela Europa måste ta ansvar för flyktingarna

Krig och elände i Nordafrika och Mellanöstern har gjort att rekordmånga människor flyr sina hemländer. Lidandet är fruktansvärt, och enligt den allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna (artikel 14) har ”var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse”. För alla oss som står utanför konflikten och lidandet måste det vara en självklarhet att hjälpa till och ge en fristad. Men det måste bli en självklarhet för fler av Europas länder att hjälpa till!

Aftonbladet har publicerat en interaktiv karta, där man kan se både varifrån människor flyr och till vilka länder de flyr (år 2014). Bakom varje siffra för flyende döljer sig ett hemskt människoöde, vilket vi aldrig får glömma. När man tittar på mottagningen i Europa ser man dock hur ojämnt fördelad den är. Sverige med 9 miljoner invånare tog emot sammanlagt 142 207 personer förra året, enligt kartan*. Det kan till exempel jämföras med Storbritannien, som har 64 miljoner invånare, som tog emot 117 161 flyktingar (25 000 färre). Danmark tog emot 17 785 (115 000 färre), Nederländerna 82 494 (60 000 färre), Finland 11 798 (130 000 färre), Polen 15 741 (126 000 färre), Österrike 55 598 (90 000 färre), Spanien 5 978 (137 000 färre än Sverige). Det kan ju noteras att det i både Storbritannien, Danmark och flera andra länder som tar emot betydligt färre flyktingar än Sverige utropas krisläge. Italien, som slår på stora kristrumman om sitt mottagande av flyktingar över Medelhavet tog emot 93 715 personer, alltså 50 000 färre än lilla Sverige.

Jag är stolt över att Sverige kunnat hjälpa så många människor som lider, och fortsätter göra det. Men resten av Europa måste ta sitt ansvar. Som FN-aktivist och humanist ser jag tydligt att detta inte är hållbart i längden. Fler människor måste kunna få komma till Europa för att söka en fristad, och det kan bara ske om andra EU-länder ökar sitt mottagande. Sverige kan inte rimligtvis fortsätta ta emot flyktingar i den här utsträckningen och ge dem ett gott mottagande och möjligheter till arbete och utbildning av god kvalitet.

Sverigedemokraterna har idag i det närmaste monopol på att kritisera den nuvarande flyktingmottagningen, vilket gör att frågan är extremt laddad med rasistiska undertoner. Det är mycket olyckligt. Frågan om hur vi hjälper så många som möjligt till ett bättre liv är alldeles för viktig för att få kidnappas av SD. Vi måste alla ta på oss de humanistiska glasögonen, FN-glasögonen, de mänskliga glasögonen och se hur Europa kan ta ett större gemensamt ansvar. Det är också rimligt att länder som är 7-8 gånger större än Sverige tar ett betydligt större ansvar utan att gnälla och kalla det kris. Tillsammans hjälper vi fler till en värdig tillvaro.

*Det är alltid svårt med statistik. Enligt Migrationsverket sökte ca 85 000 personer asyl i Sverige 2014. Resten invandrar alltså på annat sätt. Hur många är flyktingar? Poängen här är i alla fall att relationen mellan länderna är sned, och jag utgår från att Aftonbladets siffror beräknats på samma sätt för alla länder.

Copyright Niklas Carlsson © 2013