Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · årsmöte : Återvald i FN-förbundets styrelse

Pressmeddelande 20150616

FN-förbundet valde Kalmarbo

Niklas Carlsson

Under helgen genomfördes Svenska FN-förbundets kongress i Göteborg, där Kalmarbon Niklas Carlsson fick starkt stöd och förnyat förtroende som ledamot av förbundsstyrelsen, med näst flest röster från de rekordmånga delegaterna.

“Det känns väldigt hedrande, och är ett gott betyg på mitt tidigare arbete i styrelsen för att stärka organisationen och vårt arbete för en bättre värld” säger Niklas
Carlsson, som även är ordförande för Kalmar/Ölands FNförening.

Kongressen beslutade att FN-förbundets arbete mot kärnvapen ska stärkas, att en miljöinriktad kampanj ska startas och att förbundet ska driva på mer för en
demokratisering av FN. Efter en omfattande debatt valde kongressen också att inte ta ställning i frågan om ett svenskt NATO-medlemskap; en fråga som två
motioner tog upp.

“Det viktiga för oss är att fokusera på att stärka FN:s fredsfrämjande förmåga, och att få fler västländer att bidra till fredsbevarande insatser. Vi ska vara en kamporganisation för en förstärkning och en reform av FN, inte en kamporganisation mot NATO. Då tappar vi vårt fokus” säger Niklas Carlsson.

Kongressen hade cirka 270 deltagare från lokalföreningar, distrikt och riksorganisationer. Ordförande Aleksander Gabelic återvaldes med stort stöd.

Copyright Niklas Carlsson © 2013