Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · foto : Anders Borg och ekonomin. Och lite Ukraina.

Något har hänt med Anders Borg och Moderaterna. Förra veckans utspel om höjda skatter är ett ganska kraftigt avsteg från tidigare års politik. Så vad ligger bakom, egentligen? En spirande insikt om de stora ekonomiska problem som ligger framför oss, när de senaste årtiondenas globala partaj ska börja betalas? Pensionsberget? Eller är det så enkelt som att en analys av opinionen säger att skattesänkningar inte längre är någon valvinnare? Vad som än ligger bakom tror jag att det var oförsiktigt att vända skutan så hastigt, det ger ett intryck av en osäker finansminister.

Ett av förslagen är att studiemedlet för studenter vid högskolor och universitet ska förändras, i form av 300 kronors minskning av studiebidraget och 1000 kronors höjning av studielånet. Dessutom ska lånet i framtiden inte skrivas av vid 68 års ålder, utan betalas livet ut. Jag tror att dessa förändringar är en av de sämre delarna i den nya politiken. Att unga människor ska skuldsättas i ännu högre grad än idag är inte bra. Kombinerat med det faktum att framtidens pensioner inte kommer vara i närheten av dagens generösa utbetalningar är det en framtida börda som kan komma att knäcka många människor om 40-50 år. Detta kan möjligen också leda till att vissa avstår från högre studier, bortskrämda av låneberget som byggs upp under 3-5 års pluggande.

I mitt arbete som informatör på Linnéstudenterna har jag denna vecka fått ordentligt genomslag i debatten om studentekonomi. I måndags intervjuades jag i SVT Smålandsnytt, P4 Kalmar (10 minuter in i programmet), Barometern och Östran (artikel endast i papperstidningen). Igår bestämde vi också att vi skulle skicka ett brev till Anders Borg, vilket fick mycket stort genomslag i sociala medier. Det är kul att se att det är möjligt att nå ut i en angelägen fråga!

barometernöstran2014-02-25

 

 

För övrigt är jag oroad över en eventuell splittring av Ukraina, där de ryskdominerade områdena vill bryta sig ur landet och eventuellt ansluta sig till Ryssland. Det sker redan på den mycket strategiska Krimhalvön.

Copyright Niklas Carlsson © 2013