Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · FN : Upphandlingar och flickor

Denna morgon bjöd på snöoväder i New York….

image

Snöoväder från 46e våningen

Dagens program har gått från det väldigt praktiska till det väldigt fruktansvärda. Programmet såg ut så här;

– UN office for procurement (FN:s upphandlingsavdelning)
– UN Board of Auditors (FN:s revision)
– UNFPA – FNs befolkningsprogram
– UNICEF

image

Dimitry Dovgopoly

Herr Dimitry Dovgopoly är chef för FN:s upphandingsavdelning, och står därmed alltid mitt i korselden. Det är hans avdelning som ska köpa in allt som behövs för FN-sekretariatet och de fredsbevarande insatserna, plus lite till. FNs fonder och program sköter dock sin egen upphandling. 85% av det som Dimitry upphandlar går till fredsbevarande insatser, och omfattar allt från mat och bostäder till transporter och medicin. Upphandlingen, som omfattar alla inköp över 40 000 $, bygger på fyra principer:
– FNs behov
– Rättvisa, integritet, transparens
– Effektiv internationell konkurrens
– Bäst vara för pengarna
Värt att notera är att den sista punkten inte nödvändigtvis innebär att man köper den billigaste varan, även om det ofta tenderar att bli så. I upphandlingen ingår alltså inte kriterier för hållbarhet och sociala villkor för tillverkaren. EU och några andra länder jobbar för att föra in sådana kriterier, men får än så länge inget gehör. Dimitry pratade ocskå om att de gärna handlar lokalt där FN-missionen pågår, men att de ständigt måste vara vaksamma så att de inte kommer in och förstör lokala marknader genom stora uppköp och uppdrivna priser.

Upphandlingarna är oerhört komplexa. Som exempel tog han all mat som måste köpas in till de cirka 100 000 FN-soldaterna som är stationerade på 16 olika platser i världen. De ska ha tre mål mat om dagen på sammanlagt 4500 kalorier per person. Maten måste vara av vettig kvalitet, inte för gammal, ta hänsyn till religiösa och kulturella preferenser, kunna transporteras och förvaras… etc, etc. Läget på marken kan snabbt förändras, vilket ställer krav på logistiken. Till exempel pratar Kenya om att kasta ut de cirka 1 000 000 Somaliska flyktingar som finns i landet efter attacken mot Westgate-gallerian nyligen. Vad händer då i Somalia, om alla dessa plötsligt kommer tillbaka? Hur påverkas FN-soldaterna i Somalia? Blir det en uppblossad konflikt, en enorm humaniär katastrof? Att sitta och sköta upphandlingar av mat, fordon, bostäder, transporter, IT-tjänster, kommunikationsutrustning m.m. är minst sagt en utmaning. Dessutom är en hel del av inköpen politiserade genom FN-systemet, vilket knappast gör saken enklare. Dimitry Dovgopoly var dock en munter historieprofessor från Ukraina, som verkade ta sig an utmaningen med förtjusning.

image

Hugh O'Farrell

Vi fortsatte därefter på samma spår, när vi träffade the UN Board of Auditors, som alltså är FNs interna revision. Denna skapades redan 1946, och består av tre medlemmar från olika medlemsstater, med sex års mandat. Just nu är de från UK, Kina och Tanzania. De granskar verksamheten i hela FN-systemet, förutom i några specialprogram. Det handlar om cirka 30 miljarder dollar i ett väldigt komplext system, med mängder av underavdelningar med olika kunskaper och traditioner vad gäller upphandling och ekonomistyrning. Till deras stora glädje kommer man från nästa år gå över till ett nytt ekonomistyrningssystem, IPSAS, som de tror kommer förbättra effektiviteten i hela FN-systemet.

Mr Hugh O’Farrell, ordförande Audit Operations Committee, framhöll ett par olika problem som de möter. Bland det svåraste är att spåra pengarna och resultaten för de NGOs som många av FNs fonder och program använder ”på marken”. Till exempel går 40% av UNHCRs budget ut genom icke-statliga organisationer. Informationen om dessa organisationer delas inte mellan FNs avdelningar tillräckligt effektivt, vilket leder till ökad sårbarhet när det gäller korruption. Men han uttryckte hopp om att detta är på väg att bli bättre. Generellt sett var han tämligen positiv, men pratade givetvis mer om de utmaningar som finns för granskningen av verksamheten.

image

Lunch hos UNFPA

Lunchen intogs hos UNFPA, FN:s befolkningsprogram. Deras verksamhet syftar framför allt till att förbättra sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, samt att främja flickor och kvinnors situation. Det var ett möte som var viktigt och intressant, och samtidigt känslomässigt jobbigt eftersom vi pratade mycket om den fruktansvärda situation som många flickor befinner sig i. Dessa frågor ligger Sverige varmt om hjärtat, och vi är de som ger mest av alla till UNFPAs basverksamhet. De pratade också om sitt arbete mot barnäktenskap, samt deras Fistula Programme, som syftar till att hjälpa flickor och kvinnor med kraftiga förlossningsskador. All heder till dem för deras arbete.

image

Claes Johansson och Sarah Crowe

Dagen avrundades med ett möte med UNICEF, och Ms Sarah Crowe som är talesperson för UNICEFs Executive Director. Hon och medarbetaren Claes Johansson inledde med att berätta om situationen på Filippinerna, och vad UNICEF gör där. De tror att 4 miljoner barn drabbats på olika sätt, och just nu handlar UNICEFs verksamhet om att tillsammans med andra organisationer jobba med akut nödhjälp. UNICEF arbetar där mycket med vatten och sanitet för de drabbade, och på sikt blir det bidrag till att återuppbygga samhällsfunktioner riktade till barn, så som skolor. Hon berättade också om deras nyligen inledda arbete med poliovaccinering i Syrien, där ett utbrott av polio kommit i krigets spår. De är nu oroliga att polion ska sprida sig till kringliggande område, eftersom det redan nu finns över en miljon syriska barn i flyktingläger i grannländerna. Så långt borta som i Ukraina är man orolig, eftersom befokningen har ett dåligt skydd mot polio.

Slutligen berättad Sarah Crowe lite om finansieringen och de utmaningar som organisationen möter. Till skillnad från de flesta andra FN-organ har UNICEF en mycket stor del privat finansiering, cirka 50%, vilket är ett starkt bevis på att det finns ett engagemang för barnrättsfrågor i världen. Just detta är dock ibland ett problem, eftersom vissa länder inte tycker om att UNICEF har en tydlig barnrättsagenda, vilket kan göra dem ”besvärliga”.

Även Sarah Crowe pratade om barnäktenskap, flickors rättigheter, unga graviditeter och relaterade ämnen. Det är härligt att höra att många arbetar med dessa frågor, som är oerhört viktiga. Glädjande nog är vi i FN-förbundet också mycket engagerade, bland annat genom våra projekt Flicka (som en på UNFPA kände till) och Stoppa barnäktenskap.

image

image

Copyright Niklas Carlsson © 2013