Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · EU : Fredsbevarande insatser…

Måndagen har dominerats av frågor om FNs fredsbevarande insatser runt om i världen, men vi har även haft möte om det svenska näringslivets möjligheter att sälja till FN-systemet. Givetvis har vi också pratat mycket om katastrofen i Filippinerna.

image

Polisen och översten...

Efter morgonmötet hade vi en genomgång med överste Claes Naréus samt Staffan Ocusto som är polisrådgivare, då vi diskuterade FNs fredsbevarande insatser, inklusive polisinsatserna. De gav en överblick över Sveriges deltagande och syn på detta. Det verkar vara överens med oss i FN-förbundet om att det svenska bidraget till de fredsbevarande insatserna under FNs ledning varit för litet sedan mitten av 90-talet. Båda trodde dock att detta kommer ändras de kommande åren då vi drar oss ur Afghanistan, och frigör resurser.

Jag frågade om de tror att det stämmer att västerländska stater ogärna ställer trupp under befäl från utvecklingsländer. Översten höll inte med om att det skulle vara så, medan polisrådgivaren trodde att det nog ligger något i det. Som bekant står EU för 40 procent av finansieringen men endast fem procent av personalen, och ännu lägre om man tittar bara på Afrika söder om Sahara.

image

Per Bäckman

Därefter hade vi möte med Per Bäckman som arbetar med att hjälpa det svenska näringslivet in i FN-systemet vid upphandlingar. FN upphandlar varje år för 14 miljarder dollar varav Sveriges andel är 0,2 procent, knappt 30 miljoner dollar. Som jämförelse kan nämnas att Danmark säljer för 346 miljoner dollar till FN-systemet varje år. Det finns med andra ord potential för förbättring för för Sveriges del. Krav på hållbarhet och goda sociala villkor finns idag inte med som krav från FNs sida, och ofta tar man inte heller hänsyn till livscykelkostnaden för produkten. Billigast på kort sikt vinner oftast. EU och en del andra aktörer försöker ändra på detta, men motarbetas av många länder som menar att sådant är lyx som rika länder kan ägna sig åt.

Under eftermiddagen hade vi ett mycket intressant möte med Leanne Smith, från UN DPKO (Department of Peacekeeping Operations). Hon berättade om utvecklingen av insatserna, från 1900-talets roll att hålla isär stridande länder till dagens betydligt mer komplexa insatser i inbördeskrig med oklara parter, där man sysslar med att avväpna och återintegrera kombattanter, bygga upp statsapparater och rättssystem, övervaka mänskliga rättigheter etc. Nu pågår förändringar i systemet, i allt från policies till operativa regler och logistik. En betydande utveckling är den offensiva brigad som satts in i Kongo, som hade Säkerhetsrådets uppdrag att eliminera gerillan M23. Ett sådant mandat har inte givits tidigare till trupp i blå hjälmar, åtminstone inte på 50 år. Att bli stridande part ger många följdfrågor, till exempel om det innebär att all FN-personal i landet blir legitima mål för motståndaren, och om FN-truppen hamnar under ICCs juridistiktion.

image

Utvecklingen av fredsinsatser.

Hur som helst är det viktigt att poängtera att FNs fredsbevarande insatser omfattar nästan 120 000 personer, men kostar mindre än 0,5% av världens militära utgifter. Väl spenderade pengar.

Copyright Niklas Carlsson © 2013