Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · demokrati : Dagens huvudtema: migration

image

En bekant påpekade att jag inte skrivit varför jag är i New York. Det är så att två delegationer av riksdagsledamöter åker till FN och Sveriges FN-representation (”reppen”) i New York på hösten, för att ta del av aktuella frågor och Sveriges arbete i FN. Vid en av dessa delegationer deltar även Svenska FN-förbundet, i form av att en person ur förbundsstyrelsen deltar. I år blev det jag. Syftet är att dels ta del av det senaste som händer här, men också att nätverka med riksdagsledamöterna och personer som arbetar här för Sverige eller andra länder och organisationer. Besöket pågår under knappt två veckor.

Idag har vi pratat mycket om migration. Vi inledde med en session med Daniel Pettersson på reppen, som bland annat handhar migrationsfrågor. Han pratade bland annat om Global Forum on Migration and Development som är en sammanslutning med cirka 160 länder, där man diskuterar migration och utvecklingsfrågor. Sverige är ordförande 2013-halva 2014, och tillsammans med en rad andra länder fokuserar på det positiva med migration. Därefter träffade vi Mr Bela Hovy, Chief of the migration section på UN DESA. Även han betonade de positiva effekterna av migrationen i världen, och hur naturligt det är för människor att flytta mellan länder. Han pratade en hel del om att endast 35% va migrationen sker från ”syd” (utvecklingsländer) till ”nord” (i-länder). 36% sker mellan länder i syd, 23% mellan länder i nord, och 6% är från nord till syd. I Europa finns det cirka 72 miljoner migranter, varav cirka hälften är födda i ett Europeiskt land. (Definitionen av en migrant är en person som bor i ett annat land än han/hon föddes i).

Hovy pratde mycket om hur migranter i norr, med rötter i syd, bidrar till en ekonomisk utveckling i både ursprungslandet och landet där man bor. En mycket viktig aspekt för syd är att dess migranter skickar hem mycket pengar till släkt och familj (remittering), och att dessa pengar i stor utsträckning används till sådant som utvecklar samhällena i syd. Dessa remitteringar är ungefär tre gånger så stora som det totala biståndet till syd, vilket säger något om hur viktigt detta är. Över 400 miljarder dollar remitteras årligen. En viktig punkt för världssamfundet är därför att se till att avgifterna för dessa transaktioner minskar. De ligger idag ofta runt 10%, som alltså hamnar i fickorna på banker och liknande. Kunde man minska detta skulle alltså sydländerna få över 4 miljarder dollar mer varje år för varje procents minskning av kostnaden. Det är betydande.

image

Efter en snabb lunch i personalmatsalen i FN deltog jag i ett side event som anordnades av ryska och grekiska FN-delegationerna, om den olympiska freden. Ryssarna ska ju hålla vinter-OS i Sotchi om några månader. Det var många högtravande tal om den olympiska andan och världsfred. Inget fel med det såklart, men det kändes lite väl långt från verkligheten, det blev bara ett gäng gubbar som satt i ett rum och babblade utan verklighetsförankring (Jag vet att det inte är riktigt sant, den olympiska freden har faktiskt haft verkligt genomslag – men inte så mycket som det låter i talen). Presidenten för IOC deltog, vilket var trevligt. Chefen för ryssarnas OS-satsning höll ett anförande om Ryssland som en fredlig och multietnisk stat som bara strävar efter frihet för alla, och berättade att de ikväll skickar upp den olympiska facklan i rymden. ”OS i Sotchi kommer föra samman världen på samma sätt som FN” fastslog han, och alla var överens om att Sotchi-OS kommer bli fantastiskt och bli ett helt nytt kapitel i OS-historien etc. Putin deltar personligen i planeringen, 41 000 hotellrum byggs och Ryssland lagstadgar hotellpriserna. Jaja. Därefter talade delegater från bland annat Korea, Kina och Italien, där de fastslog att de själva minsann är jätteduktiga och lyckönskade Ryssland. Sen var det slut, och vi fick varsin freds-pin. Ja, vad ska man säga?

image

Avslutningsvis träffade vi Thomas Mayr-Harting som är chef för EU-delegationen till FN. Han pratade en del om vilka problem EUs delegation mött eftersom man inte är ett land, utan en organisation. Man har dock lyckats lösa det mesta, och får tala i de flesta FN-sammanhang. EU-länderna står för närmare 40% av FN:s budget, och står för över hälften av världens samlade bistånd. Jag frågade lite om hur delegationen samarbetar med det civila samhället, och glädjande nog framhöll han det goda samarbetet och att det var väldigt viktigt för dem själva eftersom organisationerna ger EU-delegationen mycket information och kunskap, det är en ”two way street”. Jag frågade också om hur de ser på att EU-länderna spenderar enorma resurser på utvecklingsprojekt i Afrika genom biståndet, men nästan inte alls bidrar med soldater och materiel till fredsbevarande insatser. Detta höll han med om, och sa att det är ett problem. Han trodde dock att större bidrag av den sorten kommer ges under kommande år då insatserna i Irak och Afghanistan avslutas. Det viktigaste är kompetens, logistik, materiel – inte i första hand infanterisoldater. Det kan jag väl hålla med om, även om infanteriet som tillhandahålls av andra sydländer idag skulle behöva få bättre träning och utbildning.
image

Over and out från the North Delegates Lounge i FN-högkvarteret.
image

Copyright Niklas Carlsson © 2013