Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · citat : Rysk storövning mot väst

Återigen har Ryssand och Vitryssland genomfört sin övning mot väst, Zapad. Under förra veckan genomfördes en mycket omfattande övning med många olika truppslag. Officiellt handlade det om att öva mot terrorister och religiösa extremister, men i verkligheten handlade det uppenbarligen om att öva anfall mot Polen och Baltikum. I förhandsinformationen meddelades det att 22 500 soldater skulle delta, men det visade sig vara 70 000. Dessutom användes långdistansmissiler, bombflyg, ubåtar och annat som knappast kan räknas som lämpliga vapen mot terrorister.

Zapad 2013 genomfördes i två faser, den sista 20-26 september. Övningar skedde i minst sju olika områden i västra Vitryssland och Ryssland.
Pansar- marin-, luftlandsättnings- samt flygförband av alla typer sattes in. För första gången avfyrades den ryska långräckviddiga missilen Iskander nära Baltikum. Även Rysslands triad, det vill säga ubåtar, rakettrupper och strategiska flygplan som kan bära kärnvapen sattes i stridsberedskap, enligt SvD:s källor.

image

Bild från SvD

Det finns flera orosmoment i detta. För det första är det synnerligen otrevligt att de övar anfall mot väst. För det andra är det obehagligt att förhandsinformationen de lämnade var grovt felaktig. För det tredje är det tankeväckande att de lyckades genomföra stora operationer utan att först dra samman trupperna i ett område i förväg, utan kunde snabbt transportera fram trupp från flera militärområden och sätta in dessa gemensamt mot ett mål. Det minskar möjligheten att få varning om eventuella militära angrepp.

Väger man samman den militära upprustningen, det allt mer aggressiva beteendet och den allt mer repressiva inrikespolitiken växer en obehaglig bild fram. Ryssland är inte idag ett hot mot Sverige, och lär inte heller i närtid göra några verkliga anfall västerut. Men att sitta här med skygglappar och fortsätta med nedläggningen av vår försvarsförmåga är inte klok politik. Vi behöver bygga försvarskapacitet i god tid. Ingen kan idag sia om hur det säkerhetspolitiska läget i vår region ser ut om 15 år. Det enda vi vet är att utvecklingen idag går i fel riktning, och att vi har en enormt lång startsträcka för att bygga ett fungerande försvar, även mot begränsade militära kränkningar.

Läs mer här: SvD: Ryska övningen större än vad som aviserats

Copyright Niklas Carlsson © 2013