Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · bok : Bok: Korpral Asch gör revolt

”Korpral Asch gör revolt” av Hans Hellmut Kirst skrevs redan i mitten av femtiotalet, och är en satirisk och humoristisk skildring av livet i en tysk kasern strax före andra världskrigets utbrott. Udden är riktad mot den hierarkiska kadaverdisciplin som rådde i det militära, med tydligt preussiska anor. Genom starka och trovärdiga personskildringar byggs berättelsen upp mot korpral Aschs revolt, som sker först i slutet av boken. Revolten är ganska blygsam, och använder reglementet (och dess luckor) till att attackera systemet. Befälen, som har mycket svårt att tänka utanför de gängse ramarna, klarar inte av att hantera detta – vilket leder till humoristiska men tankeväckande förvecklingar. Kirst lyckas väl med skildringen av ett stelt och omänskligt system, och dess oförmåga att hantera någon som utnyttjar dess svagheter mot det.

Boken är på många sätt mycket opolitisk, och gör egentligen ingen ansats att göra upp med nazismen. Istället är det en uppgörelse med militarismen och kadaverdisciplinen. Führern nämns bara ett fåtal gånger, och politiken inte alls. Jag tycker faktiskt att det är befriande att läsa en bok som på ett intelligent sätt kritiserar systemet under Tredje riket, utan att för den skull gräva ner sig i politiken eller nazismen. Det ökar förståelsen för hur en militärapparat som inte nödvändigtvis var nationalsocialistisk ändå kunde användas som ett redskap av Hitler, bara genom dess maktstruktur och oförmåga att ifrågasätta auktoriteter.

Boken är helt klart läsvärd, av många anledningar – karaktärsskildringarna är mycket bra, satiren och humorn är välformulerad och träffande, undermeningen och kritiken är relevant och intressant. Att författaren själv var medlem i NSDAP och tjänstgjorde som officer under kriget bidrar också till att göra boken intressant. Kirst gör genom sitt författarskap även upp med sitt eget förflutna.

(Men varför har översättaren valt att behålla det tyska ordet bier, istället för att kalla det för öl? Det dricks en hel del bier i boken.)

Jag fick boken gratis på ett bokbytarbord, men den finns annars att hitta på antikvariat och bibliotek.

Copyright Niklas Carlsson © 2013