Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · demokrati : Debatt: Slaveriet är inte över

25 mars är det FN:s internationell dag till minne av slaveriets offer. Under årtusenden har människor behandlats som ägodelar, och utnyttjats på alla tänkbara vis – som arbetskraft, som sexleksaker, som kanonmat, som pigor och drängar. Som djur, eller värre. Lyckligtvis har en tankerevolution skett världen över de senaste två-tre seklerna, där land efter land har avskaffat det lagliga slaveriet. Mauretanien var det sista landet i världen som 1981 officiellt förbjöd slaveriet som institution, och ytterligare skärpte förbudet 2007. Världens syn på detta avskyvärda fenomen har alltså förändrats radikalt. Tyvärr ser verkligheten annorlunda ut.

Runt om i världen hålls miljontals människor i slaveri, och ännu fler i slavliknande förhållanden. Det handlar i vissa fall om rent traditionellt slaveri, som till exempel i Mauretanien där upp till 20% av befolkningen fortfarande lever i öppet slaveri, i andra fall om skuldslavar som tvingas att arbeta för att “betala av” en skuld. Oftast har de ingen chans att betala av skulden, och hamnar därför i livslångt slaveri. I vår egen närhet handlar det för det mesta om sexslavar, i form av flickor och pojkar som tvingas in i sexhandeln som objekt. Detta förekommer även frekvent i Sverige.

Tvångsäktenskap och barnäktenskap är andra fenomen som påminner om en slaverisituation, där (oftast) unga flickor gifts bort med äldre män och hamnar i en situation där de är förtryckta och ofria under resten av sina liv. Varje dag gifts 20 000 – 40 000 flickor under 18 år bort i världen. Vi i Svenska FN-förbundet arbetar aktivt mot detta, för att främja barnens mänskliga rättigheter och möjligheter till att själva bestämma över sitt liv. Gå med i vår Facebook-grupp “Stoppa barnäktenskap” för att visa ditt stöd och få mer information.

Idag på den internationella dagen till minne av slaveriets offer ska vi givetvis hedra de miljoner människor som under mänsklighetens historia förnedrats genom slaveriet – men vi måste samtidigt öppna ögonen för det slaveri som idag pågår mitt framför oss.

Niklas Carlsson
ordförande
Kalmar läns distrikt inom Svenska FN-förbundet

Publicerad i Barometern.

Copyright Niklas Carlsson © 2013