Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · Alliansen : Mitt anförande på kretsstämman i Centerpartiet i Kalmar

Jag hade ingen intention att detta skulle nå ut i media, men Barometern tipsades av någon. Nu när detta är omskrivet i dagens tidning är det lika bra att jag här publicerar mitt anförande som jag höll på kretsstämman i söndags, där jag avsade mig min post som ledamot i kretsstyrelsen.

Som ni alla vet kämpade jag och andra emot ett samarbete med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Medlemmarna valde att påbörja ett sådant samarbete, och det accepterar jag givetvis – jag kommer inte bestrida medlemmarnas beslut. Mina synpunkter bygger inte på att vi nu har detta samarbete.

Innan jag fortsätter är det på sin plats att berätta att jag har ganska stor erfarenhet av styrelsearbete och ledarskapsfrågor. Jag påstår därmed inte att jag själv nödvändigtvis är en god ledare, men jag vet mycket om ingredienserna i ett gott ledarskap. Jag sitter, eller har suttit, i en lång rad styrelser och deltagit i politiskt arbete både nationellt och internationellt. Jag har till exempel förhandlat med 150 länder i FN på uppdrag av Regeringskansliet.

Ett gott ledarskap bygger på att kunna lyssna, att vara öppen för idéer, att inspirera alla att använda sina styrkor, och att inte vara rädd för andras kompetens. Det kräver nyfikenhet och en vilja att utvecklas. Samtidigt kräver det styrkan och modet till öppet och personligt ansvarstagande, där man inte ägnar sig åt att sparka på sina partikamrater – i synnerhet inte när de redan ligger. Engagemang i ett parti bygger på frivillighet och glädje, och detta måste utstrålas från ledarna.

Som ledamot av en styrelse är det viktigt att arbeta under ett gott ledarskap. Eftersom jag inte ser att några av de goda ledaregenskaper jag räknat upp finns, så väljer jag att dra tillbaka min kandidatur till omval i kretsstyrelsen. Jag vill inte delta i ett arbete som ger legitimitet åt ett ledarskap som inte fungerar.

Jag säger därför tack för min tid i styrelsen, och önskar den tillträdande styrelsen lycka till.

Artikeln i Barometern om detta finns att läsa här

Copyright Niklas Carlsson © 2013