Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · Alliansen : Debatt: Centerpartiet i Kalmar måste sluta svaja

Idag har jag en debattartikel i Barometern om Centerpartiet i Kalmar.

image

En infekterad debatt har brutit ut inom Centerpartiet i Kalmar kommun, efter det mediala uppmärksammandet av de förhandlingar som pågått mellan en liten grupp centerpartister samt Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, gällande ett gemensamt styre av Kalmar kommun. Om mötena ska kallas ”hemliga” eller ej är ganska ointressant, men jag kan konstatera att de varit kända av ytterst få. Som ledamot av styrelsen för Centerpartiet i Kalmar kommun har jag inte varit informerad om vad som skett. Min reaktion på nyheten om förhandlingarna var ganska kraftig. Resultatet var att jag skrev ett pressmeddelande om vilka värderingar Centerpartiet bör stå för, och att vi ej bör samarbeta med Vänstern. Pressmeddelandet undertecknades under söndagen av 12 ledande centerpartister (och genom ett missförstånd mellan mina partikamrater sattes även ytterligare två namn på listan). Det viktiga var att vi tillsammans pekade ut färdriktningen och värdegrunden för vårt Centerparti. Men det förflutna med dess brister och misstag ligger bakom oss, och nu behöver vi se framåt för att bestämma vart Centerpartiet ska ta vägen och vilka som ska vara våra företrädare – utan att kasta anklagelser om lögner och annat på varandra.

Mitt Centerparti står för en socialliberal, grön mittenpolitik med stort socialt patos på den borgerliga sidan av det politiska spektrat. Vi behöver plocka upp ledartröjan för ett förnyat Allianssamarbete (där min mening är att även Miljöpartiet skulle kunna ingå som en femte part). Tillsammans hinner vi fortfarande skapa en trovärdig och fungerande opposition inför det kommande valåret, med företrädare som andas framtidstro och nytänkande. Inom detta samarbete är det viktigt att varje parti ges utrymme för sina profilfrågor. Centerpartiets roll är att särskilt driva frågorna om en levande landsbygd, valfrihet och egenmakt, miljöfrågor med särskilt fokus på vårt ansvar för Kalmarsund och Östersjön och ett gott företagsklimat i kommunen – särskilt för småföretagare. Tillsammans med Alliansvännerna formar vi övriga plattformar för Kalmars framtida utveckling, med Linnéuniversitetet och problematiken kring residensstadsfrågan i fokus. Det är ett samarbete jag tror på, med gemensamma grundvärderingar och synsätt. Vi måste också ta ansvar för den stora skuldsättning som det nuvarande styret försatt Kalmar kommun och dess invånare i.

Klarar vi inte av att vinna valet är vår roll istället att skapa en välfungerande opposition, som granskar och ifrågasätter makten. Det är grundläggande för en fungerande demokrati att det finns en opposition – annars följer lätt maktfullkomlighet. Även de som sitter vid maktens grytor vinner därför i längden på att bli granskade. Samarbete och samsyn över blockgränserna kan absolut vara nyttigt, men bör tas från fall till fall. Ett organiserat samarbete enligt den modell som diskuterats i de ”hemliga” mötena riskerar att söndra och härska, att passivisera all opposition och all granskning.

Steg ett är att Centerpartiet i Kalmar slutar svaja fram och tillbaka, genom att ta ett tydligt borgerligt politiskt inriktningsbeslut och välja ledare på vår stämma om en månad. Därefter bygger vi vidare på vårt politiska alternativ tillsammans med våra vänner i de andra partierna.

Niklas Carlsson
Ledamot av kretsstyrelsen, Centerpartiet Kalmar

Copyright Niklas Carlsson © 2013