Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · filosofi : Trångsynta astrobiologer?

Jag lyssnade nyss på sista delen av tre i radioprogrammet ”Lyssnarens guide till galaxen”. Detta avsnitt handlar om möjligheten till liv i universum, och programledaren Tove Leffler spekulerar tillsammans med Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik, kring möjligheterna till liv. Som alltid är det intressant att fundera kring dessa frågor, även om programmets diskussion blir lite för antropocentriskt. Det handlar nästan mer om oss än om annat liv.

En bit in i programmet börjar de diskutera vilka förutsättningar som krävs för att liv ska uppkomma. Här, liksom i många andra program och böcker, tycker jag att ”experten” gör en tankevurpa. Astronomer, astrobiologer, fysiker… vad de än kallar sig utgår de ofta från att liv endast kan uppkomma i miljöer som liknar vår egen. Vatten måste finnas. Temperaturen måste vara som här, ungefär. Livet måste vara kolbaserat. Och så vidare. Man utgår också allt för ofta från tanken att medvetande är något som utvecklas relativt sent i evolutionen. Jag tycker alla dessa antaganden är trångsynta. Danielsson spekulerar också försiktigt kring hur främmande livsformer ska se ut för att kunna utveckla ett högre stående samhälle, och landar i att de bör ha ben, armar, händer, ögon högt uppe på kroppen – med andra ord att de ska se ut som vi. Han framhåller själv att detta kanske är ett feltänk, men det är trots allt där han landar i sitt tänkande – ”ungefärmänniskor”.

Men varför? Det finns ingen som helst grund för att göra sådana antaganden, annat än att det är de premisser som gäller för oss. Men nio tiondelar av universums materia och energi är fullkomligt okänd för oss (”mörk materia” och ”mörk energi”), det är substanser som vi inte känner till över huvud taget. I detta kan det krylla av liv och medvetande. Men även i den andel av universum som består av ”vanlig” materia kan det mycket väl finnas livsformer som är helt annorlunda uppbyggda än vi. Tänk om det är så att medvetande och en ”livsgnista” är fundamentala  i universum, finns överallt – bara det att vi med vår trångsynta världsbild inte kan uppfatta det?

Copyright Niklas Carlsson © 2013