Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · Alliansen : Vad händer i mitt Centerparti?

Den senaste tiden har jag som socialliberal centerpartist, med förnuft och sans som ledstjärnor i politiken, med förfäran följt debatten inom partiet. Avskaffad skolplikt, månggifte, fri invandring, platt skatt… Det är förslag som känns helt främmande. Mitt Centerparti står för en förnuftig avvägning mellan individens frihet och vår gemensamma omtanke om varandra. Ett borgerligt grönt parti med fötterna på jorden. Det kanske inte är det mest spännande eller spetsiga politiska budskapet – men ett som håller i längden och som kan leda Sverige mot en hållbar framtid – socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

Glädjande nog verkar motreaktionen mot idéprogramgruppens förslag vara kraftfull runt om i Centersverige. De värsta dumheterna kommer försvinna innan ett nytt idéprogram antas vid stämman i mars. Gott så. Men då dyker helt plötsligt nya märkligheter upp på lokalplanet. Om den nationella debatten handlat om idéer som är extremliberala handlar det i Kalmar istället om motsatta förslag. Här har hemliga möten hållts mellan den lokala centerledningens innersta krets och vänstern. Ett förslag om att Centerpartiet ska regera tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har arbetats fram. Att samarbeta med Vänsterpartiet är för mig som socialliberal lika främmande som de extremliberala tankarna i förslaget till idéprogram!

Vad är det som händer med mitt Centerparti? Är det drabbat av någon slags panik och galenskap? Vad vi måste visa väljarna är att vi är ett stabilt parti, som står upp för självbestämmande, omsorg, miljö och landsbygdsfrågor. Vi måste visa att vi är ett borgerligt parti med stort socialt patos. Vi kan inte hoppa runt mellan extremliberalism och vänstersympatism. Kalmar behöver en Allians, en fungerande opposition som på allvar utmanar om makten. Att fragmentera borgerligheten vinner ingen på utom de som idag sitter på makten i kommunen.

Centerpartiet vinner inget på att sälja ut sin själ för att få några fler poster i kommunen, lika lite som vi vinner på att bejaka extremliberala tokidéer.

Copyright Niklas Carlsson © 2013