Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · bok : Bok: Waterloo – Belgien 1915 av Michael Tamelander

image Nu är Michael Tamelanders gigantiska bok ”Waterloo, Belgien 1915” utläst. 934 sidor som ger en detaljerad insikt i slaget och de få dagarna innan som ledde fram till det. De nästan 1000 sidorna (med fotnoter, och olika inlagor) skildrar endast fyra dagar; 15-18 juni 1815. Visst finns det några sidor om vad som hände sedan, och också korta tillbakablickar insprängda i texten, men säkert 95% av texten utspelar sig under dessa få dagar. Det ger kanske ett hum om hur detaljerad skildringen är. Verket är en fantastisk prestation av författaren, det måste ha varit ett enormt arbete.

Trots detaljrikedomen är den så välskriven att det är svårt att lägga den ifrån sig, den är mycket spännande. Det annorlunda greppet att skildra allting helt historiskt, men att hitta på dialogen mellan aktörerna (när det inte finns några källor som återger den faktiska dialogen) fungerar oväntat väl – personerna levandegörs och får distinkta personligheter som gör dem till mycket mer än bara historiska figurer. De kliver fram ur boken och tar form som människor av kött och blod. Kärlek och hat, rädsla och mod, glädje och sorg får alla plats, liksom snille och idioti.

Förutsättningarna för dåtidens krigföring framträder också tydligare än i någon annan bok jag läst, möjligen med undantag för Peter Englunds ”Den oövervinnerlige” . men den skildrar 1600-talet. Det som kanske mer än något annat framträder tydligt är hur oerhört svårt det var att kommunicera även över relativt korta avstånd. Inte ens de högsta befälhavarna hade koll på var deras egna trupper höll hus, och än mindre vad motståndaren gjorde med sina. Till och med när slaget vid Waterloo börjat var både Wellington och Napoleon osäker på vart motståndarens trupper fanns. Preussarna under Blücher rörde sig mot slagfältet under hela dagen, och anslöt under sen eftermiddag och bidrog kraftigt till att krossa fransmännen  – men hans 50-60 000 soldater kom som en överaskning för många inblandade på båda sidor.

Slagfåltets blodiga verklighet framträder också tydligt. De vanliga soldaterna stred tappert bland berg av stupade kamrater, såg sina vänner lämlästas av kanoner och musköter, trampades ner av kavallerichocker. Blev de skadade lämnades de oftast där de föll, eftersom kamraterna inte fick lämna sina formationer. Formationerna var för övrigt oerhört viktiga, och fick inte brytas under några omständigheter. Detta innebar ofta att en grupp män kunde stå helt stilla och ta emot kanonskott efter kanonskott, som plöjde upp blodiga fåror rakt igenom trupperna – utan att de rörde sig. Dåtidens kanonkulor rörde sig inte så snabbt, så ofta kunde soldaterna se kulan komma farande mot sig, men utan att få flytta på sig eller ducka. Det vara bara stå stilla och dö. Lyckades de överleva en skada och föras bort från slagfältet väntade oftast ännu värre prövningar i form av amputationer utan någon som helst bedövning – och därefter infektioner och en plågsam död. Allt detta visste jag givetvis om, men Tamerlander skildrar det mästerligt.

Det finns mycket att säga om en sådan omfångsrik och välarbetad bok. Den ger en mycket god insikt i det korta fälttåget och Napoleons fall. För den som är intresserad av militärhistoria, mänsklig psykologi eller Europas utveckling ä boken mycket läsvärd. Man ska dock vara medveten om att just dialogen till stor del är uppdiktad utifrån historiska fakta.

Mer information om boken finns på Tamelanders egen sajt: http://www.michaeltamelander.se/cms/articles.php?article_id=141

Copyright Niklas Carlsson © 2013