Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · demokrati : Böneutrop i Sverige?

Frågan om moskéer ska få göra böneutrop i Sverige är på tapeten, efter att Botkyrka är på gång att tillåta det. Jag tycker det är helt fel, i ett sekulärt samhälle ska vi inte behöva tvingas att lyssna till ett utrop som förkunnar en tro. De som vill tillåta utropen menar att det är att jämföra med kyrkklockorna, men jämförelsen haltar även om man bortser från det faktum att kyrkklockorna tillhör en djupt rotad kultur. Den stora skillnaden är att utropen inte endast är ett sätt att kalla till mässan, det är också en mycket påträngande förkunnelse i det offentliga rummet, där man bland annat ropar ut att det finns endast en Gud och att Mohammed är hans Profet. Det är en stor skillnad från kyrkklockorna. Det är som om Jehovas fick rätt att ställa sig i vardagsrummet en gång i veckan/en gång om dagen/sex gånger om dagen och läsa sitt budskap.

Min förre filosofilärare Per Bauhn har skrivit klokt om detta på Barometerns ledarsida. Mycket läsvärt. Han skriver bland annat:

Den muslimska församlingen i Botkyrka åberopar religionsfriheten och principen om likabehandling. Eftersom kristna kyrkor får ringa i sina klockor, så måste en moské få ha böneutrop. Men saken är inte så enkel. Det muslimska böneutropet är inte bara en kallelse till bön, utan också en trosbekännelse, som slår fast att det finns bara en gud och att Mohammed är hans profet. Kyrkklockorna påminner givetvis om närvaron av en kyrka, men de tvingar inte någon att ta del av innehållet i den kristna tron.
För att få en mer likvärdig jämförelse med det muslimska böneutropet så måste vi tänka oss en situation där kyrkorna hade haft rätt att med hjälp av högtalare i kyrktornen recitera den kristna trosbekännelsen. Då hade det förvisso handlat om ett intrång i icke-troendes religionsfrihet, nämligen rätten att slippa utsättas för religiös förkunnelse mot sin vilja.

Per sätter verkligen fokus på rätt sak, istället för att som så många andra trassla in sig i resonemang om kulturell hävd m.m. Läs hans artikel här.

Copyright Niklas Carlsson © 2013