Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · årsmöte : Kongressen i FN-förbundet avklarad

Jag är precis hemkommen efter Svenska FN-förbundets kongress 2012, som denna gång hölls i Jönköping. Som vanligt var det väldigt roligt att träffa ombud och observatörer från hela landet, alla dessa eldsjälar som utgör grunden för vår folkrörelse. Förutom livliga debatter, val och beslut genomfördes också trevligheter som en allsångsaktivitet på ett torg med Amy Diamond och Carolina Klüft (där vi gemensamt sjöng Michael Jacksons “Man in the mirror”) och en bankett igår kväll i den vackra spegelsalen på Stora hotellet.

Glädjande för mig personligen var att jag blev återvald som ordinarie ledamot av förbundsstyrelsen i ytterligare tre år, med brett stöd (jag fick näst flest röster). Några av de saker jag vill arbeta för har jag beskrivit i ett tidigare inlägg. Roligt var också att Laila Naraghi valdes in, liksom Jan-Fredrik Wahlin.

Kongressens beslut var intressanta. Bland annat beslutades, tvärtemot styrelsens rekommendationer, att vi ska satsa på information och opinionsarbete kring vapenhandel och svensk vapenexport. Vi arbetar givetvis alltid med dessa frågor, men kongressen beslutade att det ska läggas ännu större prioritet kring detta. Det som orsakade mest debatt var däremot en motion om att förbjuda omskärelse av pojkar. Efter en mycket lång och känslosam debatt beslutades att vi inte är redo att ta ställning i frågan, och att den istället bör skickas ut till våra föreningar för diskussioner under kommande treårsperiod. Kanske kan vi därefter ta ett mer välunderbyggt beslut vid nästa kongress. (Personligen ville jag se ett uttalande mot omskärelse, med grundtanken att varje person har rätt att bestämma över sin egen kropp).

Vi tog också ett viktigt beslut för att stärka folkrörelsen – nämligen att vi ska ha en heltidsarvoderad ordförande som kan arbeta helhjärtat med sitt uppdrag utan att behöva tänka på att ha annan försörjning. En ordförande som arbetar under dessa förutsättningar kan hjälpa till att vitalisera rörelsen och stärka föreningarna, och givetvis även bli mer framträdande i den offentliga debatten. Mycket bra.

Innan kongressen avslutades antog vi ett kraftfullt uttalande om Syrien, med krav på militär intervention om inte våldet upphör. Detta kändes extra relevant sedan en bilkortege (8-10 bilar) med Assad-anhängare kört förbi med stora bilder och flaggor och tutade på oss igår.

Ett stort tack till alla som gav mig sin röst. Nu ser jag fram emot tre spännande år med en förnyad styrelse (8 nya styrelsemedlemmar!).

Copyright Niklas Carlsson © 2013