Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · bok : Bok: I Flanderns jord – diktarnas röster från första världskriget

image

Jag är fascinerad av första världskriget, detta sista krig där arméer kämpade mot arméer. Där antalet soldater som stupade var fler än antalet civila. Det var totalt meningslöst och fruktansvärt brutalt. En hel generation som utplånades av inkompetenta generaler som levde kvar i 1800-talets tankar om massiva infanteri- och kavallerianfall. Dessa idéer krossades av kulsprutor och skyttegravskrig. Tanken om en ridderlig hjältesoldat som genom personlig mod vinner kampen mejades också ner. Det var en chock på alla tänkbara vis, för alla inblandade. Det gav upphov till helt nya samhällen: både demokratiska och totalitära. Det gav upphov till stor litteratur. Den här boken är ett exempel på det – en antologi med stycken ur prosa och lyrik från alla sidor i kriget, som skildrar meningslösheten, rädslan, brödraskapet och kamplusten. Välskriven prosa och lyrik kan lyfta fram verkligheten på ett annat sätt än faktaböckerna, den kan sätta läsaren mycket närmare skyttegraven och den känslomässiga upplevelsen.

I Flanderns jord är en bra introduktion till ”The War Poets”. Den finns bland annat på Adlibris för 149 kr, se här.

Copyright Niklas Carlsson © 2013