Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · demokrati : Here a Duck Sneezed

Ikväll ska jag till Härnösand (här-nös-and), för att delta i en SIDA-utbildning för organisationer som arbetar med biståndsprojekt. Vi i FN-förbundet bedriver ett antal viktiga projekt som finansieras genom Forum Syd (som  i sin tur får pengarna från SIDA). Det ska bli intressant att fortbildas om detta, för att höja kompetensen i förbundsstyrelsen kring reglerna för dessa projekt. Extra intressant ska det bli med tanke på att biståndsministern nyligen kritiserade biståndet, och menade att projekten lägger för mycket resurser på konferenser, utbildningar och liknande, och för lite på faktiskt biståndsarbete. Det är en svår avvägning det där. För att få ett effektivt bistånd måste en del pengar gå till möten, administration, kontroller och uppföljningar. Men samtidigt får det inte ta för mycket från det faktiska utvecklingsarbetet. Jag återkommer med lite reflektioner kring våra diskussioner och innehållet i utbildningen (som pågår torsdag-fredag).

Copyright Niklas Carlsson © 2013