Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · FN : Jävla Kanada

Kanada har meddelat att de drar sig ur Kyotoprotokollet. Redan för några år sedan flaggade den kanadensiska regeringen för detta, då de anser att deras industri får för höga kostnader. Men sen hände inget. Men nu händer det. Risken är att detta får effekten att fler länder hoppar av. I kombination med det totalt värdelösa avtalet från Durban är detta ett totalt misslyckande för mänskligheten.

Förbannade jävla Kanada. Vilken besvikelse.

– Skrivet i BlogPress för iPad

Copyright Niklas Carlsson © 2013