Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · Centerpartiet : Nytänkande i klassrummet

Ibland snubblar man över geniala idéer, som är så enkla att man tänker ”varför har jag inte tänkt på det innan?”. Här är Salman Khan, som håller på revolutionera matematikundervisningen genom att utnyttja modern teknik. Eleverna får möjlighet att utvecklas i sin egen takt, och man går inte vidare till nästa moment förrän man bemästrar alla delar av den nuvarande nivån. Tiden i klassrummet kan användas till interaktion istället för envägskommunikation. Undervisningen som Khan håller är mycket, mycket pedagogisk och matematiken blir rolig (något som jag efterlyst tidigare).

Här förklarar han sin modell och hur den kom till:

Ta en titt på hans organisations hemsida http://www.khanacademy.org/ – där kan man se alla videos och göra övningar. Det är riktigt kul! Dessutom är det gratis.

Jag hoppas Centerpartiet och andra partier tar sig en rejäl titt på detta och hur vi kan förnya undervisningen i våra skolor!

Copyright Niklas Carlsson © 2013