Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · bok : Alla dessa fantastiska historier

image

Jag är inne i en period när jag läser mycket. Förra veckan läste jag två mycket bra böcker, och en skaplig.

Division Nordland i strid handlar om just det, Waffen SS divisionen Nordland med ett fåtal svenska, danska och norska frivilliga. Himmlers tanke var att det skulle bli en pangermansk elitstyrka med många nordiska soldater. Så blev det inte, eftersom få nordbor var intresserade. Hur som helst får man i boken följa divisionen 1943-45, mycket detaljerat. Det är intressant att de vanliga översiktliga skildringarna varvas med ögonvittnesskildringar av nordiska soldater. Man förstår vilket kaos det var när Röda Armén rullade fram med enorm kraft, och förundras över att tyskarna orkade kämpa in i det sista. Och att de kunde hålla ordning i kaoset, trots enorma förluster. Striderna på västfronten framstår som en picknick i jämförelse, och det blir än tydligare hur snedvriden den mediala bilden är där vi matas med föreställningen att kriget avgjordes av invasionen på d-dagen. Det var Röda Armén som besegrade Tyskland, punkt. Författarna lyckas balansera och problematisera väl, med tanke på att källmaterialet givetvis är starkt vinklat ur tysk synvinkel.

Jag läste också den utmärkta historiska romanen Pompeji av Robert Harris. Boken utspelar under fyra dagar år 79, precis före och under Vesuvius utbrott och Pompejis förstörelse. Jag har givetvis läst mycket om romarriket och Pompeji, men sällan en roman som lyckats levandegöra livet och människorna så som Harris lyckas med i den här boken. Rekommenderas! Tack till farsan som lånade mig den.

Slutligen läste jag också en bok som snarare känns som ett lätt omarbetat akademiskt arbete, och är därmed ganska trist – Krigsfall Sverige, Hitlers invasionsplan mot Sverige 1943. En del intressanta fakta och personporträtt av svenska militära ledare, men i övrigt lite för platt. Själva scenariot och planerna som tyskarna hade är givetvis mycket intressanta och obehagliga, men boken kunde varit bättre skriven.

Nu har jag gett mig på att läsa den 2500 år gamla Historier av Herodotos, som Cicero med rätta kallar ”historieskrivningens fader”. En engelsk version/ översättning från mitten av 1800-talet. 700 sidor. Mastigt, mäktigt, roligt och intressant. En bok som varit mycket viktig för hela vår civilisation, och avgörande för vår historiesyn. Herodotos vill i första hand berätta om Persernas två invasioner av Grekland 490 och 480 f.kr., men berättar så oerhört mycket mer. Det är här vi får veta om feniciernas tvååriga resa runt hela Afrika, de gigantiska myrorna i Indien, de babyloniska kvinnornas situation, spartanernas heroiska motstånd vid Thermopyle ( som visserligen var en del av kriget mellan perser och greker, men har fått ett eget liv), kung Krösus rikedom och olycka och mycket annat. Boken skrevs innan Alexander den store var påtänkt, innan Platon, innan Bibeln, innan det mesta… Jag har precis börjat, och detta är en bok jag inte lär läsa ut på en vecka. Den kräver nog tid för reflektion.

Copyright Niklas Carlsson © 2013