Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · Centerpartiet : Debatt: Matematikundervisning utan sammanhang dödar glädjen

Som ett skapligt begåvat barn avskydde jag ändå matematiklektionerna i skolan, eftersom råpluggandet av matematiken kändes fullkomligt irrelevant för vardagslivet. Undervisningen måste sättas in i ett sammanhang, så eleverna förstår verklighetsförankringen och den historiska kontexten. Den kan dessutom göras mycket roligare genom att vi ser till att aktivera båda hjärnhalvorna.

Med stor behållning läser jag idag böcker och avhandlingar om euklidisk geometri, pi:s historia, Fibonaccis talföljd, talet noll, med mera. På fritiden kan jag roa mig med att räkna på japanska kulramar och hitta primtal. Mina matematikkunskaper är inte särskilt djupgående, men i vuxen ålder har jag på egen hand ändå hittat skönheten i talen och den inneboende matematiska ordning som finns i universum. Siffrorna och formlerna har fått ett sammanhang och en mening som vi aldrig fick lära oss i skolan, där inriktningen snarare var att banka in formler och tabeller i huvudet, utan att egentligen få någon förklaring till varför. Hela undervisningen byggde dessutom endast på den vänstra hjärnhalvans logiska förmågor, istället för att ta tillvara hela hjärnans kapacitet att lära.

Vårt sätt att se på matematiken är kulturellt betingat. Det finns ingen anledning att endast använda vänstra hjärnhalvan vid matematikinlärning, vilket är tydligt när man tar steget utanför vårt kulturområde. I Japan lär sig barnen multiplikationstabellerna genom rim och ramsor, som de i det närmaste sjunger fram. På många skolor lär de sig dessutom att räkna på japanska kulramar, vilket gör att de efter ett par år kan visualisera beräkningarna genom att använda en bild av en ”mental kulram”, där de i huvudet flyttar runt kulorna och kan räkna fram (eller snarare se) häpnadsväckande tal blixtsnabbt (sök på Soroban på Youtube!). Detta är två exempel på matematikinlärning där de nyttjar även den högra hjärnhalvans förmågor – vilket gör att de lär sig snabbare, lättare och dessutom ger en möjlighet för personer som föredrar visuell eller taktil inlärning att lära sig matematik.

Vår matteundervisning skulle må bra av att även koppla in inslag av historia och kultur, där man kan förklara hur och varför phytagoras sats, pi, noll, geometri och olika talserier uppstått eller upptäckts. Eller varför inte börja ännu mer grundläggande och diskutera varför vi räknar alls! Det finns folk som bara har/har haft talen ”1”, ”2” , ”3”, ”4”, ”5” och ”många” och klarat sig utmärkt ändå.

Matematiken är ett alldeles för viktigt och vackert ämne för att kastas bort. Generation efter generation växer upp med en avsky för matematiken på grund av trist och opedagogisk undervisning. Kanske är det dags att börja om från noll med matematikundervisningen, och våga titta på hur vi lär ut de mest grundläggande delarna med hjälp av glädje och kreativitet?

Niklas Carlsson
Ordförande Kalmarcentern

Artikeln är även publicerad på Newsmill.

Edit 2011-09-22: artikeln är nu även publicerad på debattsidan i Barometern, se här.

Copyright Niklas Carlsson © 2013