Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · historia : Alver – från halvgudar till ghettoinvånare

Inom fanstasylitteraturen, som till stor del har sitt ursprung i Tolkiens fantastiska fantasivärldar, har alverna på senare år genomgått en intressant klassresa. Under årtionden har alverna i nästan all litteratur använts som någon slags halvgudomlig ras, precis som Tolkien gjorde. De tillskrivs egenskaper som nästan evigt liv, samförstånd med naturen och skapelsen, visdom och skönhet. De ser människorna som en kortlivad och våldsam ras, men med potential, som behöver vägledning i världen. Det är en fin bild som tecknas, och som jag skrev mitt specialarbete om i gymnasiet (mer specifikt; om alvernas språk i Tolkiens värld). Så här har alver skildrats under decenner – med undantag för en del korrupta mörkalver och annat, men huvudspåret har varit så som jag beskrivit.

Men på senare år har någonting hänt med de gudomliga alverna. I flera fantasybaserade rollspel med enorm framgång, så som Dragon Age 1 & 2 och The Witcher 1 & 2, har de fallit i samhällets klasstruktur – från toppskiktet till bottenskrapet. De lever i människostädernas ghetton eller jagas utan pardon i skogarna, de behandlas som opålitlig ohyra och förtrycks. Ibland försöker de revoltera, vilket leder till att despotiska människoledare blodigt slår ner dem eller ibland till inbördeskrig. Deras liv är fattiga, skitiga och brutala. Vad är det som har hänt?

Legolas, en halvgudomlig vacker alv i Tolkiens tappning

Legolas, en halvgudomlig vacker alv i Tolkiens tappning

Förtryckt, fattig alv i Dragon Age

Förtryckt, fattig alv i Dragon Age

Två teorier:

– folk har helt enkelt tröttnat på de perfekta alverna. För att ”hämnas” har de istället placerats längst ner i samhällsstegen. (Dvärgarna har däremot lämnats någorlunda orörda, som halvsura gruvbrytare med fäbless för stora statyer)

– PK-folket har förändrat dem, eftersom de i Tolkiens tappning är lite för nära tanken på en arisk übermensch. I synnerhet som de oftast beskrivs som blonda, vackra varelser från väster som slåss mot ondskan från öster.

Jag vet inte vad som ligger bakom, men det är en ganska intressant utveckling. Vad tror du?

Copyright Niklas Carlsson © 2013