Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · Matematik : Jedi Math Trick #1

Välj ett tal, hur stort eller litet som helst, som består av en etta och valfritt antal nollor. T.ex. tio miljarder (10 000 000 000). Subtrahera därefter valfritt mindre tal. T.ex. 7 853 789 385. Kanske inte så lätt att göra i huvudet, eller?

Men här är ett trick: nio minus alla utom sista; tio minus sista. Börja alltså från vänster och räkna nio minus varje enskild siffra, utom sista som ska vara tio minus siffran. I exemplet ovan: 9-7, 9-8, 9-5, 9-3 och så vidare. Sista talet subtraherar man istället från tio, alltså 10-5 i exemplet ovan. Skriv svaret på varje enskild uträkning direkt under, från vänster till höger.

10 000 000 000
-7 853 789 385
———————-
2 146 210 615

Där är svaret. Enkelt uträknat utan att behöva räkna några tal högre än 10.

(Om sista siffran är en nolla blir det alltså 10-0 på sista uträkningen, och man får då lägga till en etta på näst sista siffran istället. T.ex. 1000-760= 9-7, 9-6, 10-0. Lägg till ettan på siffrorna med tiotal, så blir det 240.)

Testa själv så ser du att det är väldigt enkelt!

(Och, ja detta är givetvis bara ett annat sätt att lägga fram beräkningen, inget helt annorlunda än vanlig skolmatte. Jag tycker dock att detta är betydligt elegantare och snabbare än skolans metod där man går från höger till vänster och lånar)

Copyright Niklas Carlsson © 2013