Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · miljö : Den globala politiska paniken är Fukushimas värsta effekt

Än ska vi inte ropa hej, haveriet kan förvärras, men nu ser det ut som om strålningen från kärnkraftshaveriet i Fukushima inte kommer få några stora negativa följder för varken för människor eller miljön. Parallellerna till Tjernobyl har enligt kärnkraftsmotståndarna varit tydlig. Det är givetvis en propagandalögn. Olyckan 1986, som jag minns tydligt trots att jag bara var knappt sju år gammal, berodde på klantigt handhavande och en mycket dålig Sovjetisk konstruktion. Haveriet i Fukushima har trots en mycket kraftig jordbävning och en tsunami inte orsakat ett enda dödsfall. Om detta haveri visar något så är det snarast att kärnkraften är relativt säker.

Runt om i världen har motståndarna fått vatten på sina kvarnar, och politikerna får panik av rädslan för folkstormar. Tyskland har stoppat driften av sju reaktorer, och i länder från Schweiz till Kina har man, åtminstone tillfälligt, stoppat planer på nya kärnkraftverk på grund av Fukushima. Tankeverksamheten bakom detta är irrationell. Elen från kärnkraftverken som stoppas kommer inte kunna ersättas av förnyelsebara energikällor, inte än på flera decennier i alla fall. Det är smutsig kolkraft som är alternativet.

Bara i Kina dog runt 3000 gruvarbetare i kolgruvorna förra året, och det är ändå bara en bråkdel av de som dör eller skadas av de utsläpp som kolkraften står för globalt. Det är den smygande döden från de fossila kraftverken vi bör ha panikrädslor och folkstormar kring, inte kärnkraften. En minskning av kärnkraftselen de kommande åren vore en klimatkatastrof utan dess like.

De flesta forskare är överens om att vi har en kort tidsrymd, kanske 10 år, på oss att minska utsläppen av koldioxid markant för att undvika enorma klimatkatastrofer (smältning av polarisen, enorma utsläpp av metan från havsbottnen och mark med permafrost m.m.). Konsekvenserna av att inte lyckas är oöverskådliga och med enormt lidande som följd. Våra barnbarn riskerar att leva i en värld som vi inte kan föreställa oss. Följden av naturkatastroferna är också politiska katastrofer med stater som kollapsar, enorma flyktingströmmar och krig.

Paniken efter Fukushima kan bidra till att vi inte stoppar våra utsläpp i tid. Det kan, i värsta fall, göra skillnaden mellan ett drägligt liv och ett plågsamt (och kort) liv för våra efterkommande. Vi behöver kärnkraften tillsvidare, att göra något annat är oansvarigt och kortsiktigt.

Den renaste kilowatten är den som aldrig behöver produceras, så tänk på att minska din användning. Men den el vi använder måste komma från källor med minimala utsläpp av växthusgaser, och då behöver vi kärnkraften. Låt inte Fukushima skrämma bort oss från möjligheten att värna våra efterkommande.

—————–

Artikeln är även publicerad (med intressanta kommentarer) på Newsmill, där den för närvarande ligger som andraartikel på framsidan, som något av en motvikt till Maria Wetterstrands artikel mot kärnkraft.

newsmill20110401

Copyright Niklas Carlsson © 2013