Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · historia : Sahara – världens största klimatkatastrof?

saharaFör 6000-7000 år sedan var Sahara grönskande savanner, täta skogar och vattendrag. Djur och människor levde gott där, vilket bland annat illustreras av 30 000 hällristningar som hittats på olika platser i öknen. Krokodiler, elefanter och flodhästar levde här, liksom människor och deras boskap. Det fanns ingen tydlig gräns mellan norra Afrika och dagens Sahel (området söder om Sahara). Människor och djur rörde sig över enorma ytor. Vid den här tiden skedde en klimatförändring, som gjorde klimatet varmare och torrare. Samtidigt, menar många forskare, skedde en befolkningsökning med tillhörande boskapsökning. En del människor började också bli mer bofasta och brukade jorden, med allt vad det innebär av svedjebruk och bortblåst matjord. Det torrare klimatet förstärktes av ökningen av betande djur, som minskade vegetationen och därmed markens förmåga att hålla kvar fukt. Människans göranden kan ha varit det som var droppen, det som fick en torr stäpp att förvandlas till öken. En öken som växte, och växte. Öknens utbredning fick de människor som så småningom skulle skapa Egypten att koncentreras kring Nilen, från att tidigare ha varit nomader på slätterna. Öknen blev en barriär mellan människor, en barriär som under tusentals år skilt Medelhavets kulturer från Afrikas.

Idag ser vi Sahara som något självklart, något helt naturligt. Men det är mycket möjligt att det inte alls är naturligt, det kan vara en till stor del människoskapad klimatkatastrof av enorma proportioner. Sahara är enormt stort. USA skulle få plats där. Tänk tanken att det är resultatet av människors framfart. Skrämmande. I synnerhet om man samtidigt tänker på att vi idag kanske är 100 gånger fler människor på jorden, och har enorm förmåga att förstöra marken.

Copyright Niklas Carlsson © 2013