Open/Close Menu
Vardagsbetraktelser, världspolitik och andra väsentligheter.
Home · Blog · citat : Om stolligheter i genusvetenskapen

Genusvetenskapen har på många vis blivit en dogm, en ideologi, nästan en religion. Ifrågasätter man den är man en kvinnohatande patriarkal mansgris. Särskilt känsligt är det för utövarna eftersom genusforskningen ofta bedrivs på sätt som skulle vara främmande för nästan all annan vetenskaplig verksamhet. Barometern har idag en mycket bra artikel på ledarsidan om stolligheterna inom genusvetenskapen. Här är ett utdrag:

En före detta student vid Uppsala universitets Centrum för genusvetenskap berättar om hur läraren hanterade elevernas ifrågasättande av idéerna.
Temat för seminariet var sexualitet, vilken förklarades vara socialt konstruerad. Studenten undrade om det innebar att den även kunde dekonstrueras, vilket läraren bekräftade. Då frågade studenten om läraren menade att exempelvis homosexualitet kunde ”botas med förbön”. Läraren svarade med att inte prata med studenten under resten av kursen.
Det föregående exemplet är ganska långtifrån som kan förväntas av en miljö för främjande av vetenskap. Seminariet som undervisningsform är en fantastisk institution där högt utbildade människor samlas med studenter för ett ömsesidigt utbyte och ifrågasättande av idéer och tankar. På många områden fungerar det på det viset. På andra områden gör det inte det.
Genusforskningen i Sverige lider kraftigt av det tabu som har införts mot ifrågasättande av förutsättningar, metoder och resultat. Ett tabu som tillkommit mycket tack vare forskarna själva. Den som ifrågasätter utpekas som förespråkare för ”patriarkatet”, superskurkorganisationen i genusvärlden. Det är inte rätt sätt att nå resultat. Prestige måste alltid vara underordnat framsteg och kunskap inom vetenskapen.
Rimlighet är ett annat riktmärke som skulle tjäna genusvetenskapen. Det finns ett enormt tryck på att all högre utbildning och all forskning ska innehålla ett genusperspektiv. Det kan låta rimligt till en början. När det slutar med att en biolog som forskar på celldelning eller en kemist som undersöker olika vattenlösningar tvingas inkludera ett genusavsnitt i sina avhandlingar är det någonting som har gått fel.

Det som är irriterande är att samhället har bestämt att detta är en seriös vetenskap, oavsett vilka dumheter som pågår inom den. Det är mycket politiskt inkorrekt att ifrågasätta dess dogmer. Jag blir så trött på alla dessa radikala puckon som till exempel påstår att alla skillnader mellan män och kvinnor är konstruerade, påhittade (av det onda patriarkatet). Det viktiga är ju rimligtvis att vi erkänner att alla är lika mycket värda, att alla behandlas likvärdigt – och att vi respekterar varandras olikheter.

Ibland påminner vissa radikala feministers retorik om det onda patriarkatet som styr världen inte så lite om äldre tiders idéer om den sionistiska världskonspirationen. Sion vises protokoll kanske kan skrivas om och lanseras som Patriarkatets hemliga Protokoll…

Copyright Niklas Carlsson © 2013